HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

background image

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

1.

Өнімнің басқару тақтасындағы Негізгі бет түймешігін басыңыз.

2.

Мына мəзірлерді ашыңыз:

Басқару

Жалпы параметрлер

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

3.

OK

түймешігін басыңыз.

KKWW

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру 173