HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series Žinynas

background image

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 IR

M603 SERIJOS SPAUSDINTUVAS

Vartotojo vadovas

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602
ir M603 serijos spausdintuvas

Vartotojo vadovas

background image

Autorių teisės ir licencija

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto

dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško

sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus,

kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija

gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms

suteikiamos garantijos išdėstytos prie

produktų pridėtose specialiose garantijos

nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima

interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP

nėra atsakinga už čia esančias technines ar

redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Gaminio numeris: CE988-90935

Edition 4, 11/2011

Prekių ženklai

Adobe

®

, Acrobat

®

ir PostScript

®

yra „Adobe

Systems Incorporated“ prekės ženklai.

„Intel® Core™“ yra „Intel“ korporacijos

prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.

„Microsoft®“, „Windows®“, „Windows®

XP“ ir „Windows Vista®“ yra JAV

registruotieji prekių ženklai, priklausantys

„Microsoft Corporation“.

UNIX

®

yra registruotasis „The Open Group“

prekės ženklas.

„ENERGY STAR“ ir „ENERGY STAR“ žymė

yra JAV registruotieji prekių ženklai.

background image

Šiame vadove naudojami standartai

PATARIMAS:

Patarimuose rasite naudingų užuominų ar nuorodų.

PASTABA:

Pastabos nurodo svarbią informaciją ir aiškina sąvoką arba užduotį.

ĮSPĖJIMAS:

Perspėjimai būti atsargiam nurodo veiksmus, kurių turite imtis norėdami išvengti

duomenų praradimo arba gaminio pažeidimo.

PERSPĖJIMAS!

Įspėjimai nurodo tam tikrus veiksmus, kurių reikia laikytis norint išvengti sužeidimų,

visiško duomenų netekimo arba rimto gaminio pažeidimo.

LTWW

iii

background image

iv

Šiame vadove naudojami standartai

LTWW

background image

Turinys

1 Gaminio naudojimo pagrindai .......................................................................................... 1

Gaminių palyginimas ............................................................................................................... 2

HP LaserJet Enterprise 600 M601 modeliai .................................................................. 2
HP LaserJet Enterprise 600 M602 modeliai .................................................................. 3
HP LaserJet Enterprise 600 M603 modeliai .................................................................. 4

Aplinkos apsaugos savybės ....................................................................................................... 5
Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos .............................................................................................. 6
Gaminio išvaizda .................................................................................................................... 7

Vaizdas iš priekio ..................................................................................................... 7
Vaizdas iš galo ......................................................................................................... 8
Sąsajos prievadai ..................................................................................................... 9
Serijos numerio ir modelio numerio vieta ...................................................................... 9

2 Valdymo skydo meniu .................................................................................................... 11

Derinimo pulto schema ........................................................................................................... 12
Meniu Perimti užduotį iš USB ................................................................................................... 14
Meniu Perimti užduotį iš įrenginio atminties ............................................................................... 15
Meniu Eksploatacinės medžiagos ............................................................................................. 16
Meniu Dėklai ......................................................................................................................... 18
Administravimo meniu ............................................................................................................ 19

Meniu Ataskaitos .................................................................................................... 19
Meniu Bendrieji nustatymai ...................................................................................... 19
Meniu Perimti iš USB nustatymų ................................................................................ 22
Meniu Bendrieji spausdinimo nustatymai .................................................................... 22
Meniu Numatytosios spausdinimo parinktys ............................................................... 24
Meniu Rodyti nustatymus .......................................................................................... 24
Meniu Eksploatacinių medžiagų tvarkymas ................................................................. 25
Meniu Tvarkyti dėklus .............................................................................................. 26
Meniu Vielasiūlės / surinktuvo parametrai .................................................................. 27
Meniu „Multi-Bin“ pašto dėžutės nustatymai ............................................................... 27
Meniu Tinklo parametrai .......................................................................................... 28

LTWW

v

background image

Meniu Trikčių diagnostika ........................................................................................ 32

Įrenginio priežiūros meniu ....................................................................................................... 33

Meniu Kurti atsarginę kopiją / atstatyti ...................................................................... 33
Meniu Kalibravimas / valymas ................................................................................. 33
Meniu USB aparatinės programinės įrangos atnaujinimas ............................................ 34
Meniu Techninė priežiūra ......................................................................................... 34

3 Programinė įranga „Windows“ sistemai ......................................................................... 35

Palaikomos operacinės sistemos ir spausdintuvo tvarkyklės, skirtos „Windows“ .............................. 36
„Windows“ tinkamos spausdintuvo tvarkyklės pasirinkimas ......................................................... 37

HP universali spausdintuvo tvarkyklė (UPD) ................................................................. 38

UPD diegimo režimai ................................................................................ 38

Spausdinimo užduoties nustatymų keitimas „Windows“ sistemoje ................................................ 39

Spausdinimo nustatymų pirmumas ............................................................................. 39
Visų spausdinimo užduočių nustatymų keitimas, kol programinės įrangos programa
uždaryta ................................................................................................................ 39
Visų spausdinimo užduočių numatytųjų nustatymų keitimas ........................................... 40
Gaminio konfigūravimo nustatymų keitimas ................................................................ 40

Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas iš „Windows“ sistemos ........................................................... 41
Palaikomos „Windows“ paslaugų programos ............................................................................ 42

„HP Web Jetadmin“ ................................................................................................ 42
HP integruotasis tinklo serveris .................................................................................. 42
„HP ePrint“ ............................................................................................................. 42

Programinė įranga kitoms operacinėms sistemoms ..................................................................... 43

4 Gaminio naudojimas su „Mac“ ....................................................................................... 45

„Mac“ skirta programinė įranga .............................................................................................. 46

Palaikomos operacinės sistemos ir spausdintuvo tvarkyklės, skirtos „Mac“ ...................... 46
Operacinei sistemai „Mac“ skirtos programinės įrangos diegimas ................................ 46

Programinės įrangos, skirtos tiesiogiai prie gaminio prijungtiems „Mac“
kompiuteriams, diegimas ........................................................................... 46
„Mac“ kompiuteriams, prijungtiems prie laidinio tinklo, skirtos programinės
įrangos diegimas ..................................................................................... 47

IP adreso konfigūravimas ........................................................... 47
Programinės įrangos diegimas .................................................... 48

Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas iš operacinių sistemų „Mac“ ..................................... 49
Spausdinimo parametrų svarba „Mac“ kompiuteriuose ................................................ 50
Spausdintuvo tvarkyklės nustatymų keitimas „Mac“ sistemoje ........................................ 50

Visų spausdinimo užduočių nustatymų keitimas, kol programinės įrangos
programa uždaryta .................................................................................. 50
Visų spausdinimo užduočių numatytųjų nustatymų keitimas ............................ 50

vi

LTWW

background image

Gaminio konfigūravimo nustatymų keitimas ................................................. 50

„Mac“ kompiuteriams skirta programinė įranga .......................................................... 52

„HP Utility“, skirta „Mac“ .......................................................................... 52

HP spausdintuvo įrankio atidarymas ............................................ 52
„HP Utility“ funkcijos .................................................................. 52

„Mac“ palaikomos paslaugų programos .................................................................... 53

HP integruotasis tinklo serveris ................................................................... 53
„HP ePrint“ .............................................................................................. 53
„AirPrint“ ................................................................................................ 54

Bendrosios spausdinimo užduotys naudojant „Mac“ ................................................................... 55

Spausdinimo užduoties atšaukimas naudojant „Mac“ .................................................. 55
Popieriaus dydžio ir tipo keitimas („Mac“) ................................................................. 55
Su „Mac“ keiskite dokumentų dydį arba spausdinkite ant pasirinkto dydžio popieriaus . . . 55
Su „Mac“ kurkite ir naudokite išankstinius spausdinimo nustatymus ............................... 56
Su „Mac“ spausdinkite viršelį ................................................................................... 56
Vandens ženklų naudojimas „Mac“ kompiuteriuose ..................................................... 56
Kelių puslapių viename popieriaus lape spausdinimas su „Mac“ ................................... 57
Spausdinimas ant abiejų puslapio pusių (dvipusis spausdinimas) naudojant „Mac“ ......... 57
Užduočių išsaugojimas su „Mac“ .............................................................................. 58

Problemų, pasitaikančių naudojant „Mac“, sprendimas .............................................................. 59

5 Gaminio prijungimas prie „Windows“ ............................................................................ 61

Atsisakymas bendrai naudoti spausdintuvą ................................................................................ 62
USB prijungimas .................................................................................................................... 62

CD įdiegimas ......................................................................................................... 62

Prijungimas prie tinklo su „Windows“ ....................................................................................... 63

Palaikomi tinklo protokolai ....................................................................................... 63
Gaminio diegimas laidais sujungtame tinkle su „Windows“ ......................................... 65

IP adreso konfigūravimas .......................................................................... 65
Programinės įrangos diegimas ................................................................... 66

Tinklo nustatymų konfigūravimas su „Windows“ .......................................................... 67

Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas .................................................. 67
Nustatykite arba pakeiskite tinklo slaptažodį ............................................... 67
Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde ..................... 68
Rankinis IPv6 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde ..................... 69
Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai .................................... 70

6 Popierius ir spausdinimo laikmenos ................................................................................ 71

Supraskite popieriaus naudojimą ............................................................................................. 72

Nurodymai specialiam popieriui ............................................................................... 72

Pakeiskite spausdintuvo tvarkyklę taip, kad ji atitiktų popieriaus tipą ir dydį „Windows“ aplinkoje ... 74

LTWW

vii

background image

Palaikomi popieriaus formatai ................................................................................................. 75
Palaikomi popieriaus formatai ................................................................................................. 77

Palaikomi popieriaus tipai įvesties parinktims ............................................................. 77
Palaikomi popieriaus tipai išvesties parinktims ............................................................ 78

Dėklų ir skyrių talpa ................................................................................................................ 79
Pripildykite popieriaus dėklus .................................................................................................. 80

Dėjimas į 1 dėklą .................................................................................................... 80
Dėjimas į 2 dėklą arba pasirinktinį 500 lakštų dėklą ................................................... 81
Dėkite popierių į pasirinktinį 1 500 lakštų dėklą ......................................................... 83
Popieriaus kryptis dedant į dėklus ............................................................................. 85

Firminių blankų, išankstinių formų ir perforuoto popieriaus dėjimas ................. 85
Vokų dėjimas ........................................................................................... 86

Dėklų konfigūravimas ............................................................................................................. 87

Dėklo konfigūravimas dedant popierių ....................................................................... 87
Dėklo konfigūravimas pagal spausdinimo darbo nustatymus ......................................... 87
Dėklo konfigūravimas naudojant valdymo skydą ......................................................... 88

Pasirinkti išvesties dėklą .......................................................................................................... 89

Spausdinimas į viršutinį (standartinį) išvedimo skyrių .................................................... 89
Spausdinimas galinį išvedimo skyrių .......................................................................... 89
Spausdinimas į pasirinktinį surinktuvą arba vielasiūlę / surinktuvą ................................. 90
Spausdinimas į 5 skyrių pašto dėžutę ........................................................................ 91

7 Spausdinimo kasetės ...................................................................................................... 93

Spausdinimo kasetės informacija ............................................................................................. 94
Eksploatacinių medžiagų vaizdai ............................................................................................. 95

Spausdinimo kasetės vaizdai .................................................................................... 95

Spausdinimo kasečių tvarkymas ............................................................................................... 96

Keisti spausdinimo kasečių nuostatas ......................................................................... 96

Spausdinimas, kai numatytasis kasetės eksploatavimo laikas pasibaigęs ......... 96
Labai maži nustatymai parinkčių įjungimas arba išjungimas valdymo skyde .... 96
Spausdinimas ekonomišku režimu .............................................................. 97

Eksploatacinių medžiagų saugojimas ir perdirbimas .................................................... 97

Perdirbkite eksploatacines medžiagas ......................................................... 97
Spausdinimo kasetės saugojimas ............................................................... 97
HP pareiškimas apie ne HP spausdinimo kasetes .......................................... 98

HP kovos su sukčiavimu žiniatinklio svetainė ............................................................... 98

Keitimo instrukcijos ................................................................................................................. 99

Spausdintuvo kasetės keitimas .................................................................................. 99
Segtukų įdėjimas ................................................................................................... 101
Apsauginės priežiūros vykdymas ............................................................................ 102

Priežiūros rinkinio skaitiklio nustatymas iš naujo ......................................... 102

viii

LTWW

background image

Išspręskite problemas, pasitaikančias naudojant spausdinimo kasetes ......................................... 103

Spausdinimo kasečių patikrinimas ........................................................................... 103

Patikrinkite, ar nepažeista spausdinimo kasetė ........................................... 104
Pasikartojantys defektai ........................................................................... 105
Eksploatacinių medžiagų būsenos lapo spausdinimas ................................. 105

Su eksploatacinėmis medžiagomis susijusių valdymo skydo pranešimų aiškinimas ......... 106

8 Spausdinimo užduotys .................................................................................................. 109

Spausdinimo užduoties atšaukimas naudojant „Windows“ ........................................................ 110
Bendrosios spausdinimo užduotys naudojant „Windows“ ......................................................... 111

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklę „Windows“ sistemoje ........................................... 111
Gaukite pagalbą dėl bet kurios spausdinimo parinkties „Windows“ sistemoje .............. 112
Spausdinimo kopijų skaičiaus keitimas sistemoje „Windows“ ..................................... 112
Pasirinktinių spausdinimo parametrų įrašymas pakartotiniam pritaikymui naudojant
„Windows“ .......................................................................................................... 113

Spausdinimo nuorodos naudojimas sistemoje „Windows“ ........................... 113
Spausdinimo nuorodos kūrimas ................................................................ 114

Spausdinimo kokybės gerinimas naudojant „Windows“ ............................................. 117

Puslapio dydžio pasirinkimas naudojant „Windows“ .................................. 117
Pasirinktinio puslapio dydžio pasirinkimas naudojant „Windows“ ................ 117
Popieriaus tipo pasirinkimas naudojant „Windows“ ................................... 117
Popieriaus dėklo pasirinkimas naudojant „Windows“ ................................. 117

Spausdinimas ant abiejų lapo pusių (dvipusis spausdinimas) naudojant „Windows“ ...... 118

Rankinis spausdinimas iš abiejų pusių naudojant „Windows“ ...................... 118
Automatinis spausdinimas iš abiejų pusių naudojant „Windows“ ................. 119

Kelių puslapių spausdinimas viename lape sistemoje „Windows“ ................................ 121
Puslapio padėties pasirinkimas sistemoje „Windows“ ................................................ 122

„HP ePrint“ naudojimas ........................................................................................................ 124
Papildomos spausdinimo užduotys naudojant „Windows“ ........................................................ 125

Spausdinimas ant paruoštų firminių blankų ar formų naudojant „Windows“ ................. 125
Spausdinkite ant specialaus popieriaus, etikečių ar skaidrių sistemoje „Windows“ ........ 127
Pirmo ir paskutinio puslapio spausdinimas ant skirtingo popieriaus naudojant
„Windows“ .......................................................................................................... 130
Dokumento pritaikymas atitinkamiems puslapio matmenims „Windows“ sistemoje ......... 132
Vandenženklio pridėjimas dokumente naudojant „Windows“ ..................................... 133
Bukleto kūrimas naudojant „Windows“ .................................................................... 134
Pasirinkite išvesties parinktis „Windows“ aplinkoje .................................................... 135

Išvesties dėklo pasirinkimas („Windows“) .................................................. 135
Pasirinkite segtukų parinktis „Windows“ aplinkoje ...................................... 137

Užduoties saugojimo funkcijos „Windows“ sistemoje ................................................. 138

Išsaugotos užduoties kūrimas „Windows“ aplinkoje .................................... 139

LTWW

ix

background image

Laikomų užduočių spausdinimas .............................................................. 140
Laikomo darbo pašalinimas ..................................................................... 140
Užduoties saugojimo parinkčių nustatymas naudojant „Windows“ ............... 141

Patikrai spausdinti vieną kopiją, prieš spausdinant visas kopijas ... 141
Gaminyje laikinai saugoti asmeninę užduotį ir ją išspausdinti
vėliau .................................................................................... 141
Gaminyje laikinai saugoti užduotį ............................................. 141
Gaminyje ilgai saugoti užduotį ................................................. 142
Padaryti laikinai saugomą užduotį asmenine, kad bet kas, kas
bandys ją išspausdinti, turėtų įvesti PIN ...................................... 142
Gauti pranešimą, kai kas nors spausdina saugomą užduotį .......... 142
Saugomai užduočiai nustatyti vartotojo vardą ............................. 143
Nurodyti saugomos užduoties pavadinimą ................................. 143

Ypatingų užduočių spausdinimas naudojant „Windows“ ............................................ 143

Dvipusio lygiavimo nustatymas ................................................................. 143

Tiesioginis spausdinimas iš USB ............................................................................................. 145

9 Valdymas ir priežiūra ................................................................................................... 147

Spausdinti informacijos puslapius ........................................................................................... 148
HP integruotojo tinklo serverio naudojimas .............................................................................. 149

Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį naudodami tinklo ryšį ......................................... 149
HP įterptinio tinklo serverio funkcijos ........................................................................ 150

Skirtukas „Informacija“ ........................................................................... 150
Skirtukas „Bendra“ ................................................................................. 150
Skirtukas „Spausdinti“ ............................................................................. 151
Skirtukas „Trikčių diagnostika“ ................................................................. 151
Skirtukas „Sauga“ .................................................................................. 152
Skirtukas HP interneto paslaugos .............................................................. 152
Skirtukas Tinklinis sujungimas ................................................................... 152
Kitos nuorodos sąrašas ........................................................................... 152

„HP Web Jetadmin“ programinės įrangos naudojimas .............................................................. 154
Gaminio saugos savybės ...................................................................................................... 155

Saugos pareiškimai ............................................................................................... 155

IP Security (IP sauga) .............................................................................. 155

Apsaugokite HP integruotą tinklo serverį .................................................................. 155
Šifravimo pagalba: HP didelio našumo šifruotas standusis diskas (tik xh modeliai) ........ 155
Apsaugokite išsaugotas užduotis ............................................................................. 156
Valdymo pulto meniu blokavimas ............................................................................ 156
Užblokuokite formuotuvą ........................................................................................ 156

Ekonomijos nustatymai .......................................................................................................... 157

Spausdinimas ekonomišku režimu ........................................................................... 157

x

LTWW

background image

Energijos taupymo režimai ..................................................................................... 157

Budėjimo režimo atjungimas ar įjungimas ................................................. 157
Nustatyti budėjimo laikmatį ..................................................................... 158
Nustatyti budėjimo grafiką ...................................................................... 158

Atminties ir vidinių USB įtaisų diegimas ................................................................................... 159

Apžvalga ............................................................................................................. 159
Atminties įdiegimas ............................................................................................... 159

Gaminio atminties įdiegimas ................................................................... 159

Atminties įgalinimas .............................................................................................. 164
Patikrinkite DIMM diegimą ..................................................................................... 165
Atminties išdėstymas .............................................................................................. 165
Vidinių USB įrenginių įdiegimas .............................................................................. 166

Gaminio valymas ................................................................................................................. 169

Išvalykite popieriaus kelią ...................................................................................... 169

Produkto naujinimai .............................................................................................................. 169

10 Problemų sprendimas ................................................................................................. 171

Savarankiška pagalba .......................................................................................................... 172
Problemų sprendimo kontrolinis sąrašas .................................................................................. 173

Faktoriai, turintys įtakos gaminio veikimui ................................................................ 174

Gamyklinių nustatymų atkūrimas ............................................................................................ 176
Valdymo skydo pranešimų aiškinimas ..................................................................................... 177

Valdymo skydo pranešimų tipai .............................................................................. 177
Valdymo skydo pranešimai .................................................................................... 177

Popierius tiekiamas netinkamai ir įstringa ................................................................................ 178

Gaminys nepaima popieriaus ................................................................................. 178
Gaminys paima kelis popieriaus lapus ..................................................................... 178
Išvenkite popieriaus strigčių .................................................................................... 178

Strigčių šalinimas ................................................................................................................. 180

Strigčių vietos ....................................................................................................... 180
Strigčių pašalinimas iš išvesties dėklo sričių .............................................................. 180

Pašalinkite strigtis galinės išvesties skyriuje ................................................ 181
Strigčių pašalinimas iš papildomos dėtuvės arba segiklio / dėtuvės .............. 181

Popieriaus strigčių pašalinimas iš papildomos dėtuvės arba
segiklio / dėtuvės .................................................................... 182
Sankabėlės strigčių šalinimas iš papildomo segiklio / dėtuvės ...... 183

Strigčių šalinimas iš papildomos 5 skyrių pašto dėžutės .............................. 184

Strigčių šalinimas iš kaitintuvo srities ........................................................................ 186
Strigčių šalinimas iš papildomo dvipusio spausdinimo įrenginio .................................. 189
Strigčių šalinimas iš dėklų ...................................................................................... 191

Strigčių šalinimas iš 1 dėklo .................................................................... 191

LTWW

xi

background image

Strigčių šalinimas iš 2 dėklo arba papildomo 500 lapų dėklo ...................... 191
Strigčių šalinimas iš papildomo 1 500 lapų dėklo ...................................... 192

Papildomo voko tiektuvo strigčių šalinimas ............................................................... 194
Strigčių šalinimas iš viršutinio dangčio ir spausdinimo kasetės sričių ............................ 195
Atkūrimas po strigties ............................................................................................ 197

Spausdinimo kokybės gerinimas ............................................................................................ 198

Pasirinkti popieriaus tipą ........................................................................................ 198
Naudokite HP specifikacijas atitinkantį popierių ........................................................ 198
Valymo puslapio spausdinimas ............................................................................... 199
Spausdinimo kasetės patikrinimas ........................................................................... 199
Naudokite geriausiai jūsų spausdinimo poreikius atitinkančią spausdintuvo tvarkyklę .... 201

Gaminys nespausdina arba spausdina lėtai ............................................................................ 202

Gaminys nespausdina ........................................................................................... 202
Gaminys spausdina lėtai ........................................................................................ 202

Tiesioginio USB spausdinimo problemų sprendimas .................................................................. 204

Įstačius USB laikmeną, neatsidaro meniu Nuskaityti iš USB ......................................... 204
Failas nespausdinamas iš USB laikmenos ................................................................. 204
Failas, kurį norite spausdinti, nėra įtrauktas meniu Nuskaityti iš USB ............................ 205

Spręskite ryšio problemas ..................................................................................................... 206

Spręskite tiesioginio ryšio problemas ....................................................................... 206
Spręskite tinklo problemas ...................................................................................... 206

Prasta fizinė jungtis ................................................................................ 206
Kompiuteris naudoja neteisingą gaminio IP adresą ..................................... 206
Kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie gaminio ........................................ 207
Gaminys naudoja netinkamą tinklo nuorodą ir dvipusio spausdinimo
nuostatas ............................................................................................... 207
Naujos programinės įrangos programos galėjo sukelti suderinamumo
problemų .............................................................................................. 207
Jūsų kompiuteris arba darbo stotis nustatyta netinkamai .............................. 207
Gaminys yra išjungtas arba neteisingos kitos tinklo nuostatos ...................... 207

Gaminio programinės įrangos problemų sprendimas naudojant „Windows“ ............................... 208

Šio gaminio spausdintuvo tvarkyklė nematoma aplanke „Printer“ (spausdintuvas) .......... 208
Diegiant programinę įrangą buvo parodytas klaidos pranešimas ................................ 208
Gaminys yra parengties būsenos, tačiau nieko nespausdina ...................................... 208

Programinės įrangos problemų sprendimas su „Mac“ ............................................................... 210

Spausdintuvo tvarkyklės nėra spausdintuvų ir faksų sąraše ......................................... 210
Gaminio pavadinimo nėra gaminių sąraše, esančiame spausdintuvų ir faksų sąraše ..... 210
Spausdintuvo tvarkyklė automatiškai nenustato spausdintuvų ir faksų sąraše pasirinkto
gaminio ............................................................................................................... 210
Spausdinimo užduotis nebuvo nusiųsta į reikiamą gaminį ........................................... 211

xii

LTWW

background image

Prijungus gaminį USB kabeliu jis nerodomas spausdintuvų ir faksų sąraše, kai
pasirenkama tvarkyklė ........................................................................................... 211
Naudojate bendrąją spausdintuvo tvarkyklę, kai spausdintuvą jungiate USB kabeliu ..... 211

Priedas A Eksploatacinės medžiagos ir gaminio priedai ................................................... 213

Dalių, priedų ir eksploatacinių medžiagų užsakymas ................................................................ 214
Gaminių numeriai ................................................................................................................ 215

Popieriaus tvarkymo priedai ................................................................................... 215
Dalys, kurias klientas gali taisyti pats ....................................................................... 216
Kabeliai ir sąsajos ................................................................................................. 216

Priedas B Aptarnavimas ir pagalba ................................................................................. 217

„Hewlett-Packard“ ribota garantija ......................................................................................... 218
HP papildoma apsaugos garantija: Pareiškimas dėl „LaserJet“ spausdinimo kasetės ribotos
garantijos ........................................................................................................................... 220
Spausdinimo kasetėje saugomi duomenys ............................................................................... 221
Galutinio vartotojo licencijos sutartis ....................................................................................... 222
Kliento atliekamo taisymo garantijos paslauga ........................................................................ 225
Pagalba klientams ................................................................................................................ 226
Iš naujo supakuokite gaminį .................................................................................................. 227

Priedas C Gaminio specifikacija ....................................................................................... 229

Fizinės specifikacijos ............................................................................................................ 230
Energijos sąnaudos, elektros specifikacijos ir akustinės emisijos ................................................. 230
Darbo aplinka ..................................................................................................................... 231

Priedas D Informacija apie kontrolę ................................................................................. 233

FCC nuostatai ...................................................................................................................... 234
Gaminio aplinkos apsaugos programa ................................................................................... 235

Aplinkos apsauga ................................................................................................. 235
Ozono gamyba .................................................................................................... 235
Sunaudojama galia ............................................................................................... 235
Dažų sunaudojimas ............................................................................................... 235
Popieriaus naudojimas ........................................................................................... 235
Plastmasinės dalys ................................................................................................. 236
„HP LaserJet“ spausdinimo eksploatacinės medžiagos ............................................... 236
Grąžinimo ir perdirbimo nurodymai ........................................................................ 236

Jungtinės valstijos ir Puerto Rikas .............................................................. 236

Kelių kasečių grąžinimas (daugiau nei vienos kasetės) ................. 236
Pavieniai grąžinimai ................................................................ 237

LTWW

xiii

background image

Siuntimas ............................................................................... 237

Grąžinimas ne JAV ................................................................................. 237

Popierius .............................................................................................................. 237
Medžiagų apribojimai ........................................................................................... 237
Naudotos namų ūkių įrangos naikinimas Europos Sąjungoje ...................................... 238
Cheminės medžiagos ............................................................................................ 238
Medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL) ................................................................ 238
Daugiau informacijos ............................................................................................ 239

Atitikties deklaracija ............................................................................................................. 240
Saugos pranešimai ............................................................................................................... 242

Lazerio saugumas ................................................................................................. 242
Kanados ryšių tarnybos nuostatai ............................................................................ 242
VCCI pareiškimas (Japonija) ................................................................................... 242
Maitinimo laido instrukcijos .................................................................................... 242
Pareiškimas dėl maitinimo laido (Japonijai) .............................................................. 242
EMC pareiškimas (Kinija) ....................................................................................... 243
EMC pareiškimas (Korėja) ...................................................................................... 243
EMI pareiškimas (Taivanas) .................................................................................... 243
Gaminio stabilumas ............................................................................................... 243
Pareiškimas apie lazerio saugumą, skirtas Suomijai .................................................. 243
GS pareiškimas (Vokietija) ..................................................................................... 244
Medžiagų lentelė (Kinija) ....................................................................................... 245
Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo (Turkija) .......................... 245

Rodyklė ............................................................................................................................ 247

xiv

LTWW