HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - „Hewlett-Packard“ ribota garantija

background image

„Hewlett-Packard“ ribota garantija

HP PRODUKTAS

RIBOTOS GARANTIJOS GALIOJIMO TRUKMĖ

HP LaserJet 600 M601n, M601dn, M602n, M602dn,
M602x, M603n, M603dn, M603xh

Vienerių metų grąžinimo ir remonto garantija

HP jums, kaip galutiniam vartotojui, garantuoja, kad HP techninė įranga ir priedai bus be medžiagų ir

gamybos defektų nuo pirkimo dienos nurodytu laikotarpiu. Jei HP gaus pranešimą apie tokius defektus

garantijos galiojimo metu, HP savo nuožiūra gali sutaisyti arba pakeisti gaminius su defektais. Pakeisti

gaminiai gali būti nauji arba veikimo atžvilgiu lygiaverčiai naujiems.

HP garantuoja, kad, HP programinei įrangai vykdant programines funkcijas, po pirkimo dienos

nurodytu laikotarpiu neįvyks klaidų dėl medžiagų ar gamybos defektų, jeigu įranga bus tinkamai

prijungta ir naudojama. Jei HP gaus pranešimą apie tokius defektus garantiniu laikotarpiu, HP pakeis

dėl tokių defektų savo programinių funkcijų nevykdančią programinę įrangą.

HP negarantuoja, kad HP gaminiai veiks nenutrūkstamai ir be klaidų. Jei per atitinkamą laiką HP negali

pataisyti ar pakeisti gaminio, kuriam suteikta garantija, turite teisę atgauti pinigus, jei nedelsdami

grąžinsite gaminį.

HP gaminiuose gali būti perdirbtų dalių, kurių darbinės charakteristikos nesiskiria nuo naujų, arba jos

yra skirtos naudoti būtent tame gaminyje.

Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl (a) netinkamos ar nepakankamos priežiūros ar

kalibravimo, (b) ne HP gaminamos programinės įrangos, sąsajų, dalių ar eksploatacinių medžiagų

naudojimo, (c) neteisėto įrangos pakeitimo ar netinkamo naudojimo, (d) gaminio naudojimo ne jam

tinkamoje aplinkoje, kaip nurodyta aplinkos specifikacijoje, (e) netinkamo darbo vietos paruošimo ar

priežiūros.

PAGAL GALIOJANČIUS VIETOS ĮSTATYMUS AUKŠČIAU PATEIKTOS GARANTIJOS YRA IŠSKIRTINĖS

IR JOKIA KITA RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTA, NEI

NUMANOMA. BE TO, HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ PRODUKTO PARDAVIMO,

PATENKINAMOS KOKYBĖS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ. Kai kuriose

šalyse/regionuose, valstijose ar provincijose neleidžiami garantijos galiojimo laikotarpio apribojimai,

todėl nurodyti apribojimai ar išimtys jums gali būti netaikomi. Ši garantija suteikia tam tikras juridines

teises. Be to, jūs galite turėti kitų teisių priklausomai nuo šalies/regiono, valstijos ar provincijos.

HP ribota garantija galioja bet kurioje šalyje/regione bei vietovėje, kurioje HP parduoda šį produktą ir

teikia jo palaikymo paslaugas. Garantinių paslaugų lygis gali skirtis priklausomai nuo vietinių

standartų. HP dėl teisinių arba normatyvinių priežasčių nekeis produkto išvaizdos, tinkamumo ir

funkcijų taip, kad jis galėtų veikti šalyje/regione, kuriam produktas nebuvo skirtas.

PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS, APIBRĖŽTAS ŠIUO PAREIŠKIMU DĖL

GARANTIJOS, YRA VIENINTELIS GALIMAS IR IŠSKIRTINIS JŪSŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS.

IŠSKYRUS ANKSČIAU PAMINĖTUS DALYKUS, HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS

ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ TIESIOGINIUS,

TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR DUOMENIS) AR KITOKIUS

NUOSTOLIUS NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTŲ SUTARČIŲ, IEŠKINIŲ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO,

AR KITŲ DALYKŲ. Kai kuriose šalyse/regionuose, valstijose ar provincijose išskirtiniai atvejai ar

218

Priedas B Aptarnavimas ir pagalba

LTWW

background image

apribojimai netyčiniams ar pasekminiams nuostoliams neleidžiami, todėl aukščiau nurodyti apribojimai

ar išimtys gali būti jums netaikomi.

ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE

NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS

PARDUOTAM PRODUKTUI.

LTWW

„Hewlett-Packard“ ribota garantija

219