HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP papildoma apsaugos garantija: Pareiškimas dėl „LaserJet“ spausdinimo kasetės ribotos garantijos

background image

HP papildoma apsaugos garantija: Pareiškimas dėl
„LaserJet“ spausdinimo kasetės ribotos garantijos

HP garantuoja, kad šis gaminys yra be medžiagų ir gamybos defektų.

Ši garantija netaikoma gaminiams, kurie (a) buvo pakartotinai užpildyti, atnaujinti, perdirbti ar kitokiu

būdu pakeisti, (b) buvo netinkamai naudojami, netinkamai laikomi ar naudojami ne pagal aprašytus

techninius reikalavimus ir dėl to sugedo arba (c) nusidėvėjo naudojant įprastai.

Jei norite garantinio remonto paslaugos, grąžinkite produktą ten, kur jį pirkote (su raštišku problemos

aprašymu ir spausdinimo pavyzdžiais) arba kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą. Pasirinktinai

HP pakeis gaminius su defektais arba grąžins pinigus už pirktą gaminį.

GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE AUKŠČIAU PATEIKTA GARANTIJA YRA IŠSKIRTINĖ IR

JOKIA KITA RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTA, NEI

NUMANOMA. BE TO, HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ PRODUKTO PARDAVIMO,

PATENKINAMOS KOKYBĖS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS

UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ TIESIOGINIUS, TYČINIUS,

NETYČINIUS, PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR DUOMENIS) AR KITOKIUS

NUOSTOLIUS NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTŲ SUTARČIŲ, IEŠKINIŲ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO,

AR KITŲ DALYKŲ.

ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE

NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS

PARDUOTAM PRODUKTUI.

220

Priedas B Aptarnavimas ir pagalba

LTWW