HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Spausdinimo kasetėje saugomi duomenys

background image

Spausdinimo kasetėje saugomi duomenys

Šiame įrenginyje naudojamos HP spausdinimo kasetės turi atminties lustą, kuris padeda gaminiui veikti.

Be to, šis atminties lustas renka ribotą informaciją apie gaminio naudojimą, ją sudaro: spausdinimo

kasetės pirmo įstatymo data, paskutinio kasetės naudojimo data, puslapių, atspausdintų naudojant

spausdinimo kasetę, skaičius, puslapių apimtis, naudoti spausdinimo režimai, visos kilusios

spausdinimo klaidos ir gaminio modelis. Ši informacija padeda HP kurti ateities gaminius, kurie atitiktų

klientų spausdinimo poreikius.

Surinktuose spausdinimo kasetės atminties lusto duomenyse nėra informacijos, pagal kurią galite

atpažinti klientą arba spausdinimo kasetės ar gaminio naudotoją.

HP surenka atminties lustų duomenis iš spausdinimo kasečių, kurios buvo grąžintos pagal HP

nemokamo grąžinimo ir perdirbimo programą („HP Planet Partners“:

www.hp.com/recycle

). Per šią

programą gauti atminties lustai nuskaitomi ir analizuojami siekiant patobulinti HP gaminius. HP

partneriai, padedantys perdirbti šias spausdinimo kasetes, irgi gali turėti prieigą prie duomenų.

Visos trečiosios šalys, apdorojančios spausdinimo kasetes, gali turėti prieigą prie anoniminės atminties

luste esančios informacijos. Jei nenorite suteikti prieigos prie šios informacijos, lustą galite padaryti

neveikiantį. Tačiau kai atminties lustą padarysite neveikiantį, jo nebegalėsite naudoti HP gaminiuose.

LTWW

Spausdinimo kasetėje saugomi duomenys

221