HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Užduočių išsaugojimas su „Mac“

background image

Užduočių išsaugojimas su „Mac“

Galite saugoti gaminio užduotis, kad galėtumėte jas bet kada spausdinti. Išsaugotas užduotis galite

naudoti bendrai su kitais vartotojais arba padaryti jas privačias.

1.

Meniu Failas spustelėkite parinktį Spausdinti.

2.

Atidarykite meniu Užduočių saugojimas.

3.

Išplečiamajame sąraše Užduočių saugojimo režimas pasirinkite išsaugotos užduoties tipą.

Tikrinti ir laikyti: ši funkcija leidžia greitai ir lengvai išspausdinti ir patikrinti vieną darbo

kopiją, o tada išspausdinti kitas kopijas.

Asmeninė užduotis: kai siunčiate užduotį į gaminį, užduotis nespausdinama, kol jos

neužsakysite gaminio valdymo skydelyje. Jei priskiriate užduočiai asmeninį identifikacijos

numerį (PIN), turite nurodyti reikiamą PIN kodą valdymo skydeliui.

Greitas kopijavimas: jei gaminyje sumontuotas pasirinktinis kietasis diskas, galite

spausdinti norimą užduoties kopijų skaičių, o tada išsaugoti užduoties kopiją pasirinktiniame

kietajame diske. Išsaugoję darbus, galėsite spausdinti papildomas kopijas vėliau.

Išsaugota užduotis: jei gaminyje sumontuotas pasirinktinis kietasis diskas, galite išsaugoti

užduotį, pvz., personalo formą, tvarkaraštį arba kalendorių, spausdintuve ir leisti kitiems

naudotojams išspausdinti ją bet kuriuo metu. Laikomus darbus taip pat galima apsaugoti PIN

kodu.

4.

Norėdami naudoti pasirinktinį vartotojo vardą ar užduoties pavadinimą, spustelėkite mygtuką

Pasirinktinis ir įveskite.

Pasirinkite, kurią parinktį norite naudoti, jei tuo vardu jau buvo pavadinta kita saugoma užduotis.

Naudoti užduoties pavadinimą
+ (1–99)

Prie užduoties pavadinimo pabaigos pridėkite unikalų numerį.

Pakeisti esamą failą

Esamą išsaugotą užduotį perrašykite nauja.

5.

Jei atlikdami 3 veiksmą pasirinkote parinktį Išsaugota užduotis arba Asmeninė užduotis,

užduotį galite apsaugoti PIN kodu. Lauke Norėdami spausdinti, naudokite PIN įveskite 4

skaitmenų numerį. Kai šią užduotį bandys spausdinti kiti asmenys, gaminys juos paragins įvestį šį

PIN numerį.

58

4 skyrius Gaminio naudojimas su „Mac“

LTWW

background image

Problemų, pasitaikančių naudojant „Mac“,
sprendimas

Žr.

„Programinės įrangos problemų sprendimas su „Mac““ 210 puslapyje

.

LTWW