HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Programinės įrangos diegimas

background image

Programinės įrangos diegimas

1.

Įdiekite CD esančią programinę įrangą. Spustelėkite gaminio piktogramą ir vykdykite nurodymus

ekrane.

Jei nepridėjote spausdintuvo kompaktinio disko diegimo proceso metu, tęskite nuo kito veiksmo.

2.

Kompiuteryje atidarykite „Apple“ meniu , spustelėkite meniu Sistemos nuostatos ir tada
spustelėkite piktogramą Spausdinti ir faksuoti.

3.

Spustelėkite pliuso (+) simbolį apatiniame kairiajame stulpelio Spausdintuvų pavadinimai

kampe.

Pagal numatytąjį nustatymą „Mac OS X“ naudoja metodą „Bonjour“ tvarkyklei rasti ir gaminiui

prie spausdintuvo iškylančiojo meniu. Šis metodas geriausiai tinka daugelyje situacijų. Jei „Mac

OS X“ negali rasti HP spausdintuvo tvarkyklės, rodomas klaidos pranešimas. Įdiekite programinę

įrangą iš naujo.

Jei prijungiate gaminį prie dideli tinklo, gali būti, kad prijungimui turėsite naudoti ne „Bonjour“, o

IP spausdinimą. Atlikite tokius veiksmus:

a. Lange Pridėti spausdintuvą spustelėkite mygtuką IP spausdintuvas.

b. Išskleidžiamajame sąraše Protokolas pasirinkite parinktį „HP Jetdirect“ lizdas. Įveskite

gaminio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą. Išskleidžiamajame sąraše

Spausdinti naudojant pasirinkite spausdintuvo modelį, jei dar nepasirinkote.

4.

Norėdami įsitikinti, kad programinė įranga teisingai įdiegta, išspausdinkite puslapį iš bet kurios

programos.

48

4 skyrius Gaminio naudojimas su „Mac“

LTWW