HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai

background image

Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai

Spausdinimo serverio nuorodos sparta ir ryšio režimas turi atitikti tinklo charakteristikas. Daugeliu

situacijų leiskite gaminiui veikti režimu Automatinis. Neteisingai pakeitus nuorodos spartą ir dvipusio

spausdinimo nustatymus, gaminiui gali nepavykti palaikyti ryšio su kitais tinklo įrenginiais. Jei reikia

atlikti pakeitimus, naudokitės gaminio valdymo skydu.

PASTABA:

atlikus šių nustatymų pakeitimus, įrenginys išsijungia ir vėl įsijungia. Pakeitimus atlikite tik

tada, kai įrenginys neatlieka jokių operacijų.

1.

Valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią .

2.

Atidarykite kiekvieną iš šių meniu:

a. Administravimas

b. Tinklo parametrai

c.

„Jetdirect“ meniu

d. Nuorodos greitis

3.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių.

Nustatymas

Aprašas

Automatinis

Spausdinimo serveris automatiškai konfigūruojasi, nustatydamas didžiausią
tinkle leidžiamą nuorodos spartą ir ryšio režimą

10T pusė

10 megabaitų per sekundę (Mbps), pusinis-dvipusis veikimas

10T visas

10 Mbps, visas-dvipusis veikimas

100TX pusė

100 Mbps, pusinis-dvipusis veikimas

100TX visas

100 Mbps, visas-dvipusis veikimas

100TX automatinis

Riboja automatines derybas maksimaliu 100 Mbps nuorodos greičiu

1000T visas

1000 Mbps, visas-dvipusis veikimas

4.

Paspauskite mygtuką

Gerai

. Gaminys išsijungia ir vėl įsijungia.

70

5 skyrius Gaminio prijungimas prie „Windows“

LTWW