HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde

background image

Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde

Naudokite derinimo pulto Administravimas meniu, norėdami rankiniu būdu nustatyti IPv4 adresą,

potinklio šabloną ir numatytąją tinklo sąsają.

1.

Valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią .

2.

Atidarykite kiekvieną iš šių meniu:

a. Administravimas

b. Tinklo parametrai

c.

„Jetdirect“ meniu

d. TCP/IP

e. IPV4 parametrai

f.

Konfigūravimo metodas

g. Rankinis

h. Rankiniai nustatymai

i.

IP adresas, Potinklio dvejetainė reikšmė arba Numatytoji tinklo sąsaja

3.

Naudodamiesi skaičių klaviatūra arba spausdami rodyklę aukštyn arba rodyklę žemyn

didinkite arba mažinkite skaičių pirmajam IP adreso, potinklio šablono arba numatytosios tinklo

sąsajos baitui.

4.

Paspausdami mygtuką

Gerai

pereikite prie kito skaičių rinkinio. Norėdami grįžti prie pirmesnio

skaičių rinkinio, paspauskite grįžimo rodyklę .

5.

Kartokite 3 ir 4 veiksmus, kol įvesite IP adresą, potinklio šabloną arba numatytąją tinklo sąsają,

tada išsaugokite nustatymą paspaudę mygtuką

Gerai

.

68

5 skyrius Gaminio prijungimas prie „Windows“

LTWW