HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Atitikties deklaracija

background image

Atitikties deklaracija

Atitikties deklaracija

pagal ISO/IEC 17050-1 ir EN 17050-1

Gamintojo pavadinimas:

„Hewlett-Packard Company“

DoC#: BOISB-1101-00-rel.1.0

Gamintojo adresas:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

pareiškia, kad gaminys

Gaminio pavadinimas:

HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 ir M603

Įskaitant:

CE998A – 500 popieriaus lapų dėklas

CF062A – dvipusio spausdinimo priedas

Normatyvinis modelio
numeris

2)

BOISB-1101-00

Gaminio parinktys:

VISOS

Spausdinimo kasetės:

CE390A, CE390X

atitinka šias gaminio specifikacijas:

SAUGUMAS:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (1 klasės lazerinis / šviesos diodų gaminys)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMS:

CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - klasė A

1),

3)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC pavadinimas 47 CFR, 15 dalis klasė A

1)

/ ICES-003, 4 leidimas

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Papildoma informacija:

Šis gaminys atitinka EMC direktyvos 2004/108/EB ir žemos įtampos direktyvos 2006/95/EB reikalavimus, todėl yra pažymėtas CE ženklu

.

240

Priedas D Informacija apie kontrolę

LTWW

background image

Šis įtaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Keliamos šios dvi veikimo sąlygos: (1) šis įrenginys neturi kelti žalingų trikdžių ir (2)
šis įrenginys turi būti atsparus trikdžiams, įskaitant ir tokius, kurie galėtų sukelti nepageidaujamą veikimą.

1.

Gaminys buvo išbandytas standartinės vartotojo konfigūracijos su „Hewlett-Packard“ kompiuterių sistemomis.

2.

Normatyviniais tikslais modelis pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Šio numerio nereikėtų painioti su produkto pavadinimu arba
produkto numeriu (-iais).

3.

Šis gaminys atitinka EN55022 ir CNS13438 A klasei keliamus reikalavimus, o tai reiškia, kad jam taikomas šis pranešimas:
„Įspėjimas – tai A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje gaminys gali sukelti radijo ryšio trukdžių. Tokiu atveju vartotojui gali reikėti imtis
atitinkamų veiksmų“.

Boise, Idaho USA

2011 rugsėjis

Tik normatyviniais klausimais:

Europoje:

vietinis „Hewlett-Packard“ pardavimo ir paslaugų biuras arba „Hewlett-Packard GmbH“, Department
HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (faks.:
+49-7031-14-3143)

www.hp.eu/certificates

JAV:

gaminio normatyvų vadybininkas, „Hewlett-Packard Company“, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise,
Idaho 83707-0015 (tel.: 208-396-6000)

LTWW

Atitikties deklaracija

241