HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - FCC nuostatai

background image

FCC nuostatai

Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad atitinka A klasės skaitmeninio įrenginio reikalavimus

vadovaujantis FCC taisyklių 15 dalimi. Šios ribos yra parengtos taip, kad užtikrintų tinkamą apsaugą

nuo pavojingų trukdžių naudojant įrangą komercinėje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali

skleisti radijo dažnių energiją ir, jos neįrengus ir nenaudojant laikantis naudojimo instrukcijos, gali

sukelti pavojingus radijo ryšio trukdžius. Naudojant šią įrangą gyvenamojoje aplinkoje gali sukelti

pavojingus trukdžius, tokiu atveju naudotojas turės ištaisyti trukdžius savo sąskaita.

PASTABA:

Vartotojas, bet kaip pakeitęs ar patobulinęs spausdintuvą, kai to aiškiai nepatvirtino HP,

gali netekti teisės naudoti įrangos.

Norint laikytis A klasės ribų pagal FCC taisyklių 15 dalį, būtina naudoti ekranuotą sąsajos kabelį.

234

Priedas D Informacija apie kontrolę

LTWW