HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL)

background image

Medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL)

Cheminių medžiagų saugos duomenų lapus, teikiančius informaciją apie eksploatacijos medžiagas,

kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų (pavyzdžiui, dažomuosius miltelius), galima rasti HP Interneto

svetainėse

www.hp.com/go/msds

arba

www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/

safety

.

238

Priedas D Informacija apie kontrolę

LTWW