HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo (Turkija)

background image

Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo
(Turkija)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

LTWW

Saugos pranešimai

245

background image

246

Priedas D Informacija apie kontrolę

LTWW