HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Spausdinimas į 5 skyrių pašto dėžutę

background image

Spausdinimas į 5 skyrių pašto dėžutę

Pasirinktinėje 5 skyrių pašto dėžutėje yra penki išvedimo skyriai, kuriuos galima konfigūruoti iš

derinimo pulto, kad spausdinimo darbai būtų rūšiuojami įvairiais būdais.

1.

Paspauskite Į pradžią mygtuką.

2.

Atidarykite šiuos meniu:

Administravimas

„Multi-Bin“ pašto dėžutės nustatymai

Veikimo režimas

3.

Spausdami rodyklę žemyn pažymėkite, kaip 5 skyrių pašto dėžute rūšiuos darbus:

Pašto dėžutė

Kiekvienas skyrius priskiriamas vartotojui ar vartotojų grupei. Tai yra numatytasis nustatymas.

LTWW

Pasirinkti išvesties dėklą

91

background image

Surinktuvas

Spausdintuvas naudoja visus skyrius darbo kopijoms sudėti. Darbai pirma siunčiami į apatinį
skyrių, tada į aukštesnį ir taip toliau. Kai užpildomi visi skyriai, spausdintuvas sustoja.

Užduočių
skirtuvas

Kiekvienas spausdinimo darbas siunčiamas į kitą skyrių. Darbai siunčiami į tuščią skyrių pradedant
nuo viršutinio ir pereinant prie žemesnių.

Išdėstymo
įtaisas

Spausdintuvas rūšiuoja vieno spausdinimo darbo kopijas į skirtingus skyrius.

4.

Paspausdami mygtuką

Gerai

pasirinkite parinktį.

92

6 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos

LTWW

background image

7 Spausdinimo kasetės

Šiame dokumente esanti informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Naujausios vartotojo vadovo

informacijos ieškokite

www.hp.com/support/lj600Series_manuals

.