HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Dėjimas į 2 dėklą arba pasirinktinį 500 lakštų dėklą

background image

Dėjimas į 2 dėklą arba pasirinktinį 500 lakštų dėklą

ĮSPĖJIMAS:

Vengdami strigčių, nedėkite popieriaus į dėklus, kai spausdintuvas spausdina.

ĮSPĖJIMAS:

Neišskleiskite popieriaus. Išskleidus popierių, jis gali būti netinkamai tiekiamas.

1.

Ištraukite dėklą ir truputį jį pakeldami išimkite

produktą iš jo.

LTWW

Pripildykite popieriaus dėklus

81

background image

2.

Suimkite atlaisvinimo svirtį, esančią kairėje

kreipiklio pusėje, ir pastumkite šoninius

kreipiklius atsižvelgdami į popieriaus formatą.

3.

Suimkite atlaisvinimo mechanizmą, esantį ant

galinio popieriaus kreipiklio, ir pastumkite

atsižvelgdami į popieriaus formatą.

4.

Dėkite popierių į dėklą. Įsitikinkite, kad šūsnis

lygi visuose keturiuose kampuose ir kad

šūsnies viršus yra žemiau nei maksimalaus

aukščio indikatoriai.

5.

Įstumkite dėklą į spausdintuvą iki galo.

82

6 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos

LTWW