HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Problemų sprendimo kontrolinis sąrašas

background image

Problemų sprendimo kontrolinis sąrašas

Jei norite šalinti gaminio problemas, atlikite šiuos veiksmus.

1.

Įsitikinkite, kad šviečia gaminio parengties lemputė. Jei jokia lemputė nešviečia, atlikite šiuos

veiksmus:

a. Patikrinkite maitinimo kabelio jungtis.

b. Patikrinkite, ar maitinimas įjungtas.

c.

Įsitikinkite, ar linijos įtampa tinka gaminio maitinimo konfigūracijai. (Žiūrėkite gaminio

įtampos reikalavimus, pateiktus ant gaminio gale esančios etiketės.) Jei naudojate ilgintuvą, o

jo įtampa neatitinka specifikacijų, gaminio maitinimo laidą įkiškite tiesiogiai į sienoje esantį

lizdą. Jei jis jau įkištas į sienoje esantį lizdą, išbandykite kitą lizdą.

d. Jei nė viena iš šių priemonių neatkuria maitinimo, susisiekite su HP techninės priežiūros

tarnyba.

2.

Patikrinkite kabelius.

a. Patikrinkite kabelio jungtį tarp gaminio ir kompiuterio ar tinklo prievado. Įsitikinkite, kad

jungtis saugi.

b. Jei galite, pabandykite kitą kabelį, kad įsitikintumėte, jog pats kabelis nesugedęs.

c.

Patikrinkite tinklo jungtį.

3.

Valdymo skydas turi rodyti, kad gaminys veikia parengties režimu. Jei pasirodo klaidos

pranešimas, pašalinkite klaidą.

4.

Įsitikinkite, kad jūsų naudojamas popierius atitinka specifikacijas.

5.

Išspausdinkite konfigūracijos puslapį. Jei gaminys prijungtas prie tinklo, taip pat spausdinamas ir

„HP Jetdirect“ puslapis.

a. Gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią .

b. Atidarykite šiuos meniu:

Administravimas

Ataskaitos

Konfigūravimo/būsenos puslapiai

Konfigūravimo puslapis

c.

Paspauskite

Gerai

mygtuką.

Jei puslapiai nespausdinami, patikrinkite, ar bent viename dėkle yra popieriaus.

Jei puslapis įstringa gaminyje, laikykitės valdymo skyde pateikiamų instrukcijų, kaip jį išimti.

LTWW

Problemų sprendimo kontrolinis sąrašas

173

background image

6.

Jei konfigūracijos puslapis išspausdinamas, patikrinkite toliau nurodytus elementus.

a. Jei puslapis nespausdinamas tinkamai, problema kilo dėl gaminio įrangos. Kreipkitės į

HP techninės priežiūros tarnybą.

b. Jei puslapis išspausdinamas tinkamai, gaminio įranga veikia teisingai. Problema kilo dėl

naudojamo kompiuterio, spausdintuvo tvarkyklės arba programos.

7.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

„Windows“: spustelėkite Start (pradėti), Settings (parametrai), tada spustelėkite Printers

(spausdintuvai) arba Printers and Faxes (spausdintuvai ir faksai). Dukart spustelėkite gaminio

pavadinimą.

arba

„Mac OS X“: atidarykite „Printer Setup Utility“ (spausdintuvo sąrankos paslaugų programa)

arba sąrašą Spausdinti ir faksuoti ir dukart spustelėkite gaminio liniją.

8.

Patvirtinkite, kad įdiegėte šio gaminio spausdintuvo tvarkyklę. Patikrinkite programą, kad

įsitikintumėte, jog naudojate šio gaminio spausdintuvo tvarkyklę. Spausdintuvo tvarkyklė yra

kompaktiniame diske, pateikiamame kartu su gaminiu. Spausdintuvo tvarkyklę taip pat galite

atsisiųsti iš šios žiniatinklio svetainės:

www.hp.com/support/lj600Series

.

9.

Išspausdinkite trumpą dokumentą iš kitos programos, veikusios anksčiau. Jei pavyksta, reiškias

problema kilo dėl naudojamos programos. Jeigu šis būdas neveikia (dokumentas

nespausdinamas), atlikite šiuos veiksmus:

a. Pabandykite užduotį spausdinti iš kito kompiuterio, kuriame įdiegta gaminio programinė

įranga.

b. Jei gaminį prijungėte prie tinklo, USB kabeliu prijunkite jį tiesiogiai prie kompiuterio.

Nukreipkite gaminį į tinkamą prievadą arba dar kartą įdiekite programinę įrangą ir

pasirinkite naują naudojamos jungties tipą.