HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Spausdinimo kasetės patikrinimas

background image

Spausdinimo kasetės patikrinimas

Patikrinkite spausdinimo kasetę ir, jei reikia, pakeiskite ją. Tai padarykite, jei kyla toliau pateikiamų

problemų:

Spaudinys per šviesus arba kai kuriose vietose išblukęs.

Atspausdintuose puslapiuose yra nedidelių neatspausdintų sričių.

Atspausdintuose puslapiuose yra dryžių arba juostų.

PASTABA:

jei naudojate juodraščių arba „EconoMode“ spausdinimo nuostatą, spaudinys gali būti

šviesus.

Jei pamatote, kad reikia pakeisti spausdinimo kasetę, atspausdinkite eksploatacinės medžiagos

būsenos puslapį, kad sužinotumėte dalies numerį ir įsigytumėte reikiamą originalią HP spausdinimo

kasetę.

LTWW

Spausdinimo kokybės gerinimas

199

background image

Spausdinimo kasetės tipas

Problemos sprendimo veiksmai

Užpildyta arba perdirbta spausdinimo
kasetė

Įmonė „Hewlett-Packard“ nerekomenduoja naudoti ne HP eksploatacinių medžiagų
– nei naujų, nei perdirbtų. Kadangi tai nėra HP gaminiai, HP negali paveikti jų
dizaino arba kontroliuoti jų kokybės. Jei naudojate užpildytą arba perdarytą
spausdinimo kasetę ir esate nepatenkinti jos kokybe, pakeiskite kasetę originalia
HP kasete.

Originali HP spausdinimo kasetė

1.

Gaminio valdymo skyde arba eksploatacinės medžiagos būsenos puslapyje
rodoma būsena Beveik tuščia, kai kasetė pasiekia numatyto eksploatavimo
laiko pabaigą. Jei spausdinimo kokybė nebėra priimtina, pakeiskite
spausdinimo kasetę.

2.

Apžiūrėdami patikrinkite, ar kasetė nėra pažeista. Peržiūrėkite toliau
pateikiamus nurodymus. Jei reikia, pakeiskite spausdinimo kasetę.

3.

Jei atspausdintuose puslapiuose yra žymų, kurios kartojasi kelis kartus tokiu
pat atstumu, atspausdinkite valymo puslapį. Jei taip problemos nepavyksta
išspręsti, pasinaudokite šiame dokumente pateikiama informacija apie
pasikartojančius defektus, kad nustatytumėte problemos priežastį.

200

10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW