HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Spręskite tinklo problemas

background image

Spręskite tinklo problemas

Patikrinkite šiuos elementus ir įsitikinkite, kad gaminys palaiko ryšį su tinklu. Prieš pradėdami

atsispausdinkite konfigūracijos puslapį iš gaminio valdymo skydo ir suraskite šiame puslapyje nurodytą

gaminio IP adresą.

Prasta fizinė jungtis

Kompiuteris naudoja neteisingą gaminio IP adresą

Kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie gaminio

Gaminys naudoja netinkamą tinklo nuorodą ir dvipusio spausdinimo nuostatas

Naujos programinės įrangos programos galėjo sukelti suderinamumo problemų

Jūsų kompiuteris arba darbo stotis nustatyta netinkamai

Gaminys yra išjungtas arba neteisingos kitos tinklo nuostatos