HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Atkūrimas po strigties

background image

Atkūrimas po strigties

Šiame gaminyje yra strigties atstatymo funkcija, kuri iš naujo atspausdina užstrigusius puslapius.

Galimos šios pasirinktys:

Automatinis — gaminys bando dar kartą spausdinti įstrigusius puslapius, kai yra pakankamai

atminties. Tai yra numatytasis nustatymas.

Išj. — gaminys nebando dar kartą spausdinti įstrigusių puslapių. Kadangi saugant paskutinius

naudotus puslapius nenaudojama atmintis, veikimas būna optimalus.

PASTABA:

jei naudojate šią parinktį, kai gaminyje baigiasi popierius, o užduotis spausdinama

ant abiejų lapo pusių, keli puslapiai gali būti prarasti.

Įj. — gaminys visada spausdina įstrigusius puslapius dar kartą. Papildoma atmintis yra skirta

saugoti kelis paskutinius spausdintus puslapius. Tai gali pakenkti bendrajam veikimui.

1.

Gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią .

2.

Atidarykite šiuos meniu:

Administravimas

Bendrieji nustatymai

Strigčių šalinimas

3.

Pasirinkite tinkamą nustatymą, tada paspauskite mygtuką

Gerai

.

LTWW

Strigčių šalinimas

197