HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Strigčių šalinimas iš papildomo 1 500 lapų dėklo

background image

Strigčių šalinimas iš papildomo 1 500 lapų dėklo

1.

Atidarykite priekines dėklo dureles.

192

10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

2.

Jei tiekimo srityje matomas įstrigusio

popieriaus kraštas, lėtai ištraukite popierių

žemyn iš gaminio. (Netraukite popieriaus

tiesiai, nes įplyš.) Jei popieriaus nematote,

žiūrėkite kitame dėkle arba viršutinio dangčio

srityje.

3.

Įsitikinkite, kad popierius neviršija popieriaus

kreiptuvų užpildymo žymių, o viršutinis šūsnies

kraštas yra viename lygmenyje su rodyklėmis.

4.

Uždarykite priekines dėklo dureles.

5.

Norėdami pašalinti strigties pranešimą,

paspauskite

Gerai

mygtuką.

6.

Jei strigties pranešimas nedingsta, gaminyje

vis dar yra įstrigęs vokas. Strigties ieškokite

kitoje vietoje.

LTWW

Strigčių šalinimas

193