HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Strigčių šalinimas iš kaitintuvo srities

background image

Strigčių šalinimas iš kaitintuvo srities

Šią procedūrą atlikite tik šiais atvejais:

Popierius įstrigo kaitintuvo viduje ir negalite jo ištraukti iš viršutinio dangčio srities arba galinės

išvesties srities.

Kai bandėte pašalinti strigtį iš kaitintuvo, popieriaus lapas suplyšo.

1.

Išjunkite gaminį.

2.

Pasukite gaminį užpakaline puse į save. Jei

įdiegtas papildomas dvipusio spausdinimo

įrenginys, pakelkite jį ir ištraukite tiesiai.

Padėkite jį šone.

3.

Atjunkite maitinimo laidą.

PERSPĖJIMAS!

Kaitintuvas yra labai

karštas. Norėdami išvengti nedidelių

nudegimų, prieš išimdami iš gaminio

palaukite, kol kaitintuvas atvės.

186

10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

4.

Atidarykite galinės išvesties skyrių.

5.

Pašalinkite galinės išvesties skyrių. Padėkite

savo pirštą prie kairės pusės vyrio ir tvirtai

pastumkite dešinėn, kol vyrio kojelė gaminyje

išvalys skylutę. Pasukite išvesties skyrių į išorę,

kad jį pašalintumėte.

6.

Jei ten yra popierius, ištraukite jį.

Jei popieriaus nėra, pastumkite dvi kaitintuvo

kraštuose esančias mėlynas svirtis į viršų ir

tiesiai ištraukite kaitintuvą.

7.

Pašalinkite įstrigusį popierių. Jei reikia,

pakelkite ant kaitintuvo esantį juodą plastikinį

kreipiklį, kad galėtumėte pasiekti įstrigusį

popierių.

ĮSPĖJIMAS:

Norėdami iš kaitintuvo srities

pašalinti popierių, nenaudokite kietų ar

metalinių daiktų. Galite pažeisti kaitintuvą.

LTWW

Strigčių šalinimas

187

background image

8.

Kaitintuvą tvirtai įstumkite į gaminį, kol

spragtelės ir vietoje užsifiksuos mėlynos svirtys.

9.

Įstatykite galinės išvesties skyrių dar kartą. Į

gaminio viduje esančią skylutę įdėkite dešinę

vyrio kojelę. Pastumkite link kairiojo vyrio ir

įtaisykite į gaminio viduje esančią skylutę.

Uždarykite galinės išvesties skyrių.

10.

Į gaminį įkiškite maitinimo laidą.

11.

Jei pašalinote papildomą dvipusio

spausdinimo įrenginį, pakeiskite jį.

188

10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

12.

Įjunkite gaminį.

13.

Jei strigties pranešimas nedingsta, gaminyje

vis dar yra įstrigęs vokas. Strigties ieškokite

kitoje vietoje.