HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Valdymo skydo pranešimai

background image

Valdymo skydo pranešimai

Gaminys pateikia aiškius valdymo pulto pranešimus. Kai pranešimas pasirodo valdymo skyde,

laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų trikčiai spręsti. Jei gaminyje rodomas pranešimas „Error“

(Klaida) arba „Attention“ (Dėmesio) ir nenurodyti veiksmai, kaip išspręsti sutrikimą, išjunkite ir vėl

įjunkite gaminį. Kreipkitės į HP palaikymo skyrių, jei ir toliau gaminio veikimas trinka.

Norėdami gauti papildomos informacijos įvairiomis temomis, paspauskite žinyno mygtuką .

LTWW

Valdymo skydo pranešimų aiškinimas

177