HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - UPD diegimo režimai

background image

UPD diegimo režimai

Įprastas režimas

Šį režimą naudokite tada, kai tvarkyklę diegiate iš kompaktinio disko, viename
kompiuteryje.

Kai UPD yra įdiegtas iš su gaminiu įsigytu CD, UPD veikia kaip tradicinės
spausdintuvo tvarkyklės. Jis veikia su tam tikru gaminiu.

Naudodami šį režimą, turite UPD įdiegti atskirai kiekviename kompiuteryje.

Dinaminis režimas

Norėdami naudoti šį režimą, UPD atsisiųskite internetu. Žiūrėkite

www.hp.com/go/upd

.

Dinaminiu režimu galima naudoti vienos tvarkyklės diegimą, todėl aptikti ir
spausdinti HP gaminiais galima iš bet kurios vietos.

Šį režimą naudokite tada, kai UPD diegiate daro grupei..

38

3 skyrius Programinė įranga „Windows“ sistemai

LTWW

background image

Spausdinimo užduoties nustatymų keitimas
„Windows“ sistemoje

Spausdinimo nustatymų pirmumas

Spausdinimo nustatymų pakeitimams prioritetai suteikiami pagal tai, kur atlikti pakeitimai:

PASTABA:

komandų ir dialogo langų pavadinimai gali skirtis atsižvelgiant į programą.

Dialogo langas Page Setup (puslapio sąranka): Spustelėkite Page Setup (puslapio

sąranka) ar panašią komandą programos, kuria dirbate, meniu File (failas) ir atidarykite šį

dialogo langą. Čia pakeisti nustatymai turi aukštesnį prioritetą nei bet kur kitur pakeisti

nustatymai.

Spausdinimo dialogo langas: Norėdami atidaryti dialogo langą, paspauskite Print

(spausdinti), Print Setup (spausdinimo sąranka) ar panašią komandą programos, su kuria

dirbate, File (failas) meniu. Nustatymai, pakeisti Print (spausdinti) dialogo lange turi mažesnę

pirmenybę ir dažniausiai pasiduoda Page Setup (puslapio sąranka) dialogo lange atliktiems

pakeitimams.

Printer Properties (spausdintuvo ypatybės) dialogo langas (spausdintuvo

tvarkyklė): Norėdami atidaryti spausdintuvo tvarkyklę, paspauskite Properties (ypatybės),

esantį Print (spausdinti) dialogo lange. Pakeitimai, atlikti Printer Properties (spausdintuvo

ypatybės) dialogo lange dažniausiai nusileidžia bet kur kitur programinėje įrangoje atliktiems

nustatymams. Čia galima pakeisti daugelį spausdinimo nustatymų.

Numatytieji spausdintuvo tvarkyklės nustatymai: Numatytieji spausdintuvo tvarkyklės

nustatymai apsprendžia nustatymus, naudojamus visose spausdinimo užduotyse, nebent

nustatymai pakeičiami dialogo languose Page Setup (puslapio sąranka), Print (spausdinti) arba

Printer Properties (spausdintuvo savybės).

Spausdintuvo valdymo pulto nustatymai: spausdintuvo valdymo pulte pakeisti nustatymai

yra žemesnio prioriteto nei bet kur kitur atlikti pakeitimai.

Visų spausdinimo užduočių nustatymų keitimas, kol programinės
įrangos programa uždaryta

1.

Programinės įrangos programos meniu File (failas) spustelėkite Print (spausdinti).

2.

Pasirinkite tvarkyklę ir tada spustelėkite Properties (ypatybės) arba Preferences (parinktys).

Galima atlikti ir kitokius veiksmus, tačiau ši procedūra įprasčiausia.

LTWW