HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Rodyklė

background image

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

1 500 lakštų dėklas

dėjimas 83

1 500 lapų dėklas

popieriaus strigtys 192

1 dėklas

dėjimas 80

popieriaus strigtys 191

2 dėklas

dėjimas 81

popieriaus strigtys 191

3 dėklas

dėjimas 81

fizinės specifikacijos 230

popieriaus strigtys 191

500 lakštų dėklas

dėjimas 81

500 lapų dėklas

popieriaus strigtys 191

„AirPrint“ 54

„Explorer“, palaikomos versijos

HP integruotasis tinklo serveris

149

„HP ePrint“

aprašas 42, 53

„HP ePrint“, naudojimas 124

„HP Utility“ 52

„HP Utility“, „Mac“ 52

„HP Web Jetadmin“ 154

„Internet Explorer“, palaikomos

versijos

HP integruotasis tinklo serveris

149

„IPv4 adresas“ 68

„IPv6 adresas“ 69

„Jetadmin“, „HP Web“ 154

„Macintosh“

keisti dokumentų dydį 55

„Macintosh“ tvarkyklės nuostatos

vandens ženklai 56

„Macintosh“ tvarkyklės nustatymai

pasirinktinio dydžio popierius

55

„Mac“

palaikomos operacinės

sistemos 46

popieriaus tipų ir dydžio

keitimas 55

problemos, trikčių šalinimas

210

programinė įranga 52

programinės įrangos

šalinimas 49

tvarkyklės nustatymai 50, 56

„Mac“ programinės įrangos

išdiegimas 49

„Mac“ programinės įrangos

šalinimas 49

„Multi-Bin“ pašto dėžutės nustatymų

meniu, valdymo skydas 27

„n-viename“ spausdinimas

pasirinkti („Windows“) 121

„Netscape Navigator“, palaikomos

versijos

HP integruotasis tinklo serveris

149

„PostScript“ spausdintuvo aprašo

(PPD) failai

pridėti 52

„Windows“

palaikomos operacinės

sistemos 36

palaikomos tvarkyklės 36

tvarkyklės nustatymai 39

„Windows“ programinės įrangos

šalinimas 41

A

akumuliatoriai pridedami 237

akustinės specifikacijos 230

ant abiejų pusių, spausdinimas

įjungimas („Mac“) 52

aparatinė programinė įranga,

atsisiųsti dabar 169

aplinkos apsaugos savybės 5

aptarnavimas

gaminio supakavimas iš naujo

227

asmeninės užduotys

laikinas saugojimas

(„Windows“) 141

ataskaitų meniu, valdymo skydas

19

atminties atnaujinimas 159

atminties DIMM

sauga 156

atminties lustai, spausdinimo kasetė

aprašas 221

vieta 95

atmintis

atnaujinimas 159

DIMM diegimas 159

eksploatavimo medžiagų

klaidos 106

gaminių numeriai 216

nuolatiniai ištekliai 165

pridėta 52

tikrinamas diegimas 165

atsarginės kopijos/atstatymo

meniu, valdymo skydas 33

atšaukimas

spausdinimo užduotis 55

atvirukai

išvedimo skyrius, pasirinkimas

89

LTWW

Rodyklė

247

background image

B

bendroji konfigūracija

HP integruotasis tinklo serveris

150

bendrųjų nustatymų meniu,

valdymo skydas 19

budėjimo atidėjimas

atjungimas 158

įjungimas 158

budėjimo grafikas

atjungimas 158

įjungimas 158

budėjimo režimas

atjungimas 157

įjungimas 157

Budėjimo tvarkaraštis

nustatymas 158

bukletai

kūrimas („Windows“) 134

būsena

pranešimai, tipai 177

„HP Utility“, „Mac“ 52

būsena, eksploatacinės medžiagos

derinimo pulto pranešimai 12

D

dalies numeriai

priežiūros rinkiniai 216

dalių numeriai

eksploatacinės medžiagos

216

darbai

„Macintosh“ nustatymai 53

darbai, išsaugoti

kūrimas („Windows“) 139

darbo aplinka

specifikacijos 231

darbų išsaugojimas

naudojant „Windows“ 139

dažų kasetės. Žr. spausdinimo

kasetės

defektai, pasikartojantys 105

derinimo pultas

ekranas 12

lemputės 12

mygtukai 12

derinimo pulto meniu

darbų gavimas 14, 15

dėjimas

1 500 lakštų dėklas 83

1 dėklas 80

500 lakštų dėklas 81

dėklai

dėjimas 80

dėjimas į 1 500 lakštų dėklą

83

dėjimas į 1 dėklą 80

dėjimas į 500 lakštų dėklą 81

gaminių numeriai 215

konfigūravimas 87

pasirinkimas („Windows“)

117

popieriaus strigtys 180, 191,

192

popierius kryptis 85

„Macintosh“ nustatymai 52

Dėklų tvarkymo meniu, valdymo

skydas 26

diegimas

gaminys laidiniuose tinkluose,

„Mac“ 47

gaminys laidiniuose tinkluose,

„Windows“ 65

programinė įranga, laidiniai

tinklai 66

programinė įranga, USB

jungtys 62

DIMM

diegimas 159

gaminių numeriai 216

tikrinamas diegimas 165

dokumento standartai iii

dokumentų dydžio keitimas

„Windows“ 132

dokumentų mastelio pasirinkimas

„Windows“ 132

drėgmė

specifikacijos 231

dvipusio spausdinimo nustatymai,

keitimas 70

dvipusio spausdinimo priedas

gaminio numeris 215

strigtys 189

dvipusis lygiavimas

nustatymas 143

dvipusis spausdinimas

įjungimas („Mac“) 52

nuostatos („Windows“) 118

dvipusis spausdinimas (ant abiejų

pusių)

įjungimas („Mac“) 52

nuostatos („Windows“) 118

E

EIO kortelės

įdiegimas 159

ekonomijos nustatymai 157

Ekonomiško režimo nuostatos 97,

157

Ekrano nustatymų meniu, valdymo

skydas 24

eksploatacinės medžiagos

gaminių numeriai 216

ne HP 98

perdirbimas 97, 236

spausdinimo kasečių keitimas

99

užsakymas 214

eksploatacinės medžiagos, būsena

derinimo pulto pranešimai 12

eksploatacinių medžiagų

padirbinėjimas 98

eksploatacinių medžiagų būklės

puslapis

aprašas 148

eksploatacinių medžiagų būsenos

lapas

spausdinimas 105

eksploatacinių medžiagų

perdirbimas 97

Eksploatacinių medžiagų tvarkymo

meniu, valdymo skydas 25

eksploatavimo medžiagos

atminties klaidos 106

elektroninio pašto įspėjamieji

signalai 53

elektros duomenys 230

energijos

sąnaudos 230

Esamų nustatymų puslapis

aprašas 148

etiketės

išvedimo skyrius, pasirinkimas

89

spausdinimas („Windows“)

127

Europos Sąjunga, atliekų

išvežimas 238

248

Rodyklė

LTWW

background image

F

failo įkėlimas, „Mac“ 52

Failo katalogo puslapis

aprašas 148

FCC nuostatai 234

firminiai blankai

spausdinimas („Windows“)

125

fizinės specifikacijos 230

formos

spausdinimas („Windows“)

125

formuotuvas

sauga 156

funkcijos 2

G

galinės išvesties skyrius

popieriaus strigtys 180

galinis išvedimo skyrius

spausdinimas į 89

gaminio aplinka

specifikacijos 231

gaminio aplinkos apsaugos

programa 235

gaminio supakavimas 227

gaminio supakavimas iš naujo

227

gaminio transportavimas 227

gaminių numeriai

atmintis 216

dėklai 215

spausdinimo kasetės 216

gaminių palyginimas 2

gamyklinių nustatymų atkūrimas

176

garantija

gaminys 218

kliento atliekamas taisymas

225

licencija 222

spausdinimo kasetės 220

greitos kopijavimo užduotys

laikymas („Windows“) 141

gulsčia padėtis

pasirinkimas, „Windows“ 122

H

HP integruotasis tinklo serveris 42

bendroji konfigūracija 150

informacijos puslapiai 150

kitų saitų sąrašas 152

saugos nuostatos 152

sausdinimo nuostatos 151

tinklo nustatymai 152

trikčių šalinimo priemonės 151

HP interneto paslaugos

įjungimas 152

HP interneto paslaugos,

įjungimas 124

HP įterptinio tinklo serverio

funkcijos 149

HP interneto paslaugos 152

HP operatyvi pagalba vartotojui

226

HP spausdintuvo paslaugų

programa 52

HP universali spausdintuvo

tvarkyklė 38

HP-UX programinė įranga 43

HP Web Jetadmin 42

HP žiniatinklio svetainė, skirta

sukčiavimo klausimams 98

I

informacijos puslapiai

HP integruotasis tinklo serveris

150

spausdinimas 148

Interneto naršyklės reikalavimai

HP integruotasis tinklo serveris

149

Interneto spausdinimas

„HP ePrint“ 42, 53

Interneto svetainės

medžiagų saugos duomenų

lapas (MSDL) 238

„HP Web Jetadmin“,

parsiuntimas 154

interneto svetainių

pranešimai apie sukčiavimą

98

IP adreso

konfigūravimas 65

IP sauga (IPsec) 155

išankstiniai nustatymai („Mac“)

56

išsaugoti darbai

kūrimas („Windows“) 139

išsaugotos užduotys

pranešimo gavimas

išspausdinus („Windows“)

142

sauga 156

vardų nurodymas

(„Windows“) 143

vartotojo vardų nustatymas

(„Windows“) 143

ištekliai

būsena, peržiūra naudojant

„HP Utility“ 52

išteklių taupymas 165

išteklių taupymas, atmintis 165

išvesties dėklai

pasirinkimas (Windows) 135

išvesties skyriai

popieriaus strigtys 180

įdėjimas

segtukai 101

įdiegimas

atmintis (DIMM) 159

USB įrenginiai 166

įspėjamieji signalai, elektroninis

paštas 53

įspėjimai iii

Įterptinis interneto serveris

savybės 149

Įterptinis Web Server (EWS)

slaptažodžių priskyrimas 155

J

Japonijos VCCI pareiškimas 242

Jetadmin, HP Web 42

K

kaitintuvas

keitimas 102

popieriaus strigtys 186

Kalibravimo/valymo meniu,

valdymo skydas 33

Kanados ryšių tarnybos nuostatai

242

kasetės

būsenos pranešimai 12

garantija 220

keitimas 99

ne HP 98

perdirbimas 97, 236

saugojimas 97

LTWW

Rodyklė

249

background image

kasetės, segtukas

įdėjimas 101

keisti dokumentų dydį

„Macintosh“ 55

keisti dokumentų mastelį

„Macintosh“ 55

keli puslapiai lape 57

keli puslapiai viename lape

spausdinimas („Windows“)

121

kitų saitų sąrašas

HP integruotasis tinklo serveris

152

klaidos

programinė įranga 208

klaidos pranešimai

elektroninio pašto įspėjamieji

signalai 53

tipai 177

klaidų pranešimai

lemputės, derinimo pultas 12

skaitinis sąrašas 106

valdymo skydas 177

Konfigūracijos puslapiai

aprašas 148

kopijos

skaičiaus keitimas

(„Windows“) 112

Korėjos pareiškimas dėl EMC

243

kortelės

išvedimo skyrius, pasirinkimas

89

kova su padirbtomis

eksploatacinėmis medžiagomis

98

L

laikmena

pasirinktinis dydis, „Macintosh“

nustatymai 55

pirmasis puslapis 56

puslapių lape 57

laikmenos

palaikomi formatai 75

laikomi darbai

pašalinimas 140

laikomų užduočiųi

spausdinimas 140

lemputės, derinimo pultas 12

licencija, programinė įranga 222

Linux programinė įranga 43

M

Macintosh

HP spausdintuvo įrankis 52

pagalba 226

Macintosh tvarkyklės nustatymai

Užduoties saugojimas 58

matmenys, gaminys 230

mažo formato popierius,

spausdinimas ant 89

medžiagų apribojimai 237

medžiagų saugos duomenų lapas

(MSDL) 238

Meniu „Techninė priežiūra“,

valdymo skydas 34

meniu, derinimo pultas

darbų gavimas 14, 15

pasiekimas 12

meniu, valdymo skydas

ataskaitos 19

Atsarginė kopija/atstatymas

33

Bendrieji nustatymai 19

Dėklų tvarkymas 26

Ekrano nustatymai 24

Eksploatacinių medžiagų

tvarkymas 25

Kalibruoti/valymas 33

priežiūra 34

Spausdinimo nustatymai 22

Tinklo nustatymai 28

Trikčių šalinimas 32

USB aparatinės programinės

įrangos naujinimas 34

Valdymas 19

Vielasiūlės/surinktuvo nustatymų

meniu 27

„Multi-Bin“ pašto dėžutės

nustatymai 27

mygtukai, derinimo pultas 12

modeliai, funkcijų palyginimas 2

N

n-daugiau spausdinimas 57

naikinimas išnaudojus 237

naikinimas, išnaudotas 237

naršyklės reikalavimai

HP integruotasis tinklo serveris

149

naujiniai, gaminio atsisiuntimas

169

ne HP eksploatacinės medžiagos

98

normatyviniai aktai

aplinkos apsaugos programa

235

numatytoji tinklo sąsaja,

nustatymas 68

nuolatiniai ištekliai 165

nuorodos („Windows“)

kūrimas 114

naudojimas 113

nustatymai

atkurti gamyklinius 176

pirmumas 39, 50

tvarkyklės 39

tvarkyklės („Mac“) 50

tvarkyklės išankstiniai

nustatymai („Mac“) 56

P

padėtis

pasirinkimas, „Windows“ 122

padirbtos eksploatacinės

medžiagos 98

paėmimo voleliai

keitimas 102

užsakymas 216

pagalba

gaminio supakavimas iš naujo

227

internete 226

spausdinimo parinktis

(„Windows“) 112

pagalba internete 226

pagalba klientams

internete 226

pagalba vartotojui

gaminio supakavimas iš naujo

227

palaikomas popierius 75

palaikomi

popieriaus dydžiai 75

palaikomos operacinės sistemos

36, 46

250

Rodyklė

LTWW

background image

Panaudojimo puslapis

aprašas 148

pareiškimai apie lazerio

saugumą 242, 243

pareiškimai apie saugumą 242,

243

paruoštas popierius

spausdinimas („Windows“)

125

pasikartojantys defektai, trikčių

šalinimas 105

pasirinktiniai spausdinimo

nustatymai („Windows“) 113

pasirinktinio dydžio popieriaus

nustatymai

„Macintosh“ 55

paskutinis puslapis

spausdinimas ant kitokio

popieriaus („Windows“) 130

pastabos iii

patarimai iii

PCL šriftų sąrašas

aprašas 148

PCL tvarkyklės 36

universali 38

perdirbimas 5, 236

HP spausdinimo medžiagų

grąžinimo ir aplinkos

apsaugos programa 236

perkėlimo voleliai, keitimas 102

perspėjimai būti atsargiam iii

pirmasis puslapis

naudokite skirtingą popierių

56

spausdinimas ant kitokio

popieriaus („Windows“) 130

pirmumas, nustatymai 39, 50

popieriaus

pasirinkimas 198

popieriaus dydis

keitimas 74

popieriaus dydžiai

pasirinktinio pasirinkimas 117

popieriaus dydžių

pasirinkimas 117

popieriaus įdėjimas 80

popieriaus paėmimo problemų

sprendimas 178

popieriaus strigtys

1 500 lapų dėklas 192

1 dėklas 191

500 lapų dėklas 191

dvipusio spausdinimo

įrenginys 189

išvesties skyrius 180

kaitintuvo sritis 186

vietos 180

viršutinis dangtis 195

voko tiektuvas 194

popieriaus tipai

keitimas 74

pasirinkimas 117

popierius

dėjimas į 1 dėklą 80

dėjimas į 500 lakštų dėklą 81

palaikomi formatai 75

palaikomi tipai 77

pasirinktinis dydis, „Macintosh“

nustatymai 55

pirmas ir paskutinis puslapis,

kitokio popieriaus

naudojimas 130

pirmasis puslapis 56

puslapių lape 57

spausdinimas ant paruoštų

firminių blankų ar formų

(„Windows“) 125

strigtys 178

viršeliai, kitokio popieriaus

naudojimas 130

popierius, specialus

spausdinimas („Windows“)

127

popierius, užsakymas 214

popieruys

dėjimas į 1 500 lakštų dėklą

83

potinklio šablonas 68

PPDs

pridėta 52

pranešimai

elektroninio pašto įspėjamieji

signalai 53

lemputės, derinimo pultas 12

skaitinis sąrašas 106

tipai 177

priedai

gaminių numeriai 215

užsakymas 214

priežiūros rinkiniai

dalies numeris 216

priežiūros rinkinys

naudojimas 102

prijungimas

USB prie „Mac“ 46

USB prie „Windows“ 62

privačios užduotys

nuolatinis saugojimas

(„Windows“) 142

problemų sprendimas

elektroninio pašto įspėjamieji

signalai 53

lėtas atsakas 202

nėra atsako 202

pranešimai, tipai 177

produktas be gyvsidabrio 237

programinė-aparatinė įranga

atnaujinimas, „Mac“ 52

programinė įranga

diegimas, laidiniai tinklai 66

diegimas, USB jungtys 62

HP spausdintuvo įrankis 52

HP Web Jetadmin 42

integruotasis tinklo serveris 42

nustatymai 39, 50

palaikomos operacinės

sistemos 36, 46

pašalinimas, skirtas

„Windows“ 41

problemos 208

programinės įrangos licencijos

sutartis 222

„Mac“ 52

„Mac“ pašalinimas 49

protokolai, tinklas 63

PS emuliacinės tvarkyklės 36

PS šriftų sąrašas

aprašas 148

puslapiai viename lape

pasirinkti („Windows“) 121

puslapio matmenys

dokumento pritaikymas

atitikimui („Windows“) 132

puslapių lape 57

R

reikalavimai sistemai

HP integruotasis tinklo serveris

149

LTWW

Rodyklė

251

background image

rinkinys, spausdintuvo priežiūra

naudojimas 102

ryšio spartos nustatymai 70

ryšys

problemų sprendimas 206

S

sankabėlės strigtys 183

SAP programinė įranga 43

sauga

šifruotas standusis diskas 155

saugojimas

spausdinimo kasetės 97

saugojimas, užduotis

galimi režimai 138

Macintosh nustatymai 53, 58

nustatymo parinktys

(„Windows“) 141

saugos nuostatos

HP integruotasis tinklo serveris

152

saugos savybės 64

segiklis / dėtuvė

strigtys, sankabėlė 183

segiklis / krautuvas

gaminio numeris 215

segtukų įdėjimas 101

segtukų kasetės

gaminių numeriai 216

įdėjimas 101

segtukų parinktys

pasirinkimas („Windows“)

137

SIMM, nesuderinamumas 159

skaidrės

išvedimo skyrius 89

spausdinimas („Windows“)

127

skyriai, išvestis

pasirinkimas 89

strigtys, šalinimas 180

Solaris programinė įranga 43

spausdinimas

iš USB laikmenų 145

išsaugotos užduotys 140

nustatymai („Mac“) 56

nustatymai („Windows“) 111

spausdinimas iš abiejų pusių

nuostatos („Mac“) 57

nuostatos („Windows“) 118

spausdinimo kasečių keitimas 99

spausdinimo kasetė

popieriaus strigtys 195

spausdinimo kasetės

atminties lustai 221

būsenos pranešimai 12

gaminių numeriai 216

garantija 220

keitimas 99

ne HP 98

perdirbimas 97, 236

saugojimas 97

tikrinimas, ar kasetė

nepažeista 104

spausdinimo kokybė

gerinimas 198

spausdinimo kokybės

gerinimas („Windows“) 117

spausdinimo medžiaga 71

spausdinimo nuostatos

HP integruotasis tinklo serveris

151

Spausdinimo nustatymų meniu,

valdymo skydas 22

spausdinimo užduotys 109

atšaukimas („Mac“) 55

laikinas saugojimas

(„Windows“) 141

laikinų kopijų saugojimas

(„Windows“) 141

nuolatinių kopijų saugojimas

(„Windows“) 142

nuolatinių privačių kopijų

saugojimas („Windows“)

142

spausdinimo užklausos atšaukimas

(„Windows“) 110

spausdinimo užklausos

sustabdymas („Windows“) 110

spausdintuvo priežiūros rinkinys

naudojimas 102

spausdintuvo priežiūros vykdymo

pranešimas 102

spausdintuvo stovas

gaminio numeris 215

spausdintuvo tvarkyklės

pasirinkimas 201

spausdintuvo tvarkyklės („Mac“)

nustatymai 56

nustatymų keitimas 50

spausdintuvo tvarkyklės

(„Windows“)

nustatymai 111

nustatymų keitimas 39

palaikomos 36

spausdintuvo tvarkyklės atidarymas

(„Windows“) 111

speciali spausdinimo medžiaga

nurodymai 72

specialus popierius

nurodymai 72

spausdinimas („Windows“)

127

specifikacijos

darbo aplinka 231

elektros ir akustinės 230

fizines 230

sprendimas

tiesioginio ryšio problemos

206

tiesioginio USB spausdinimo

problemos 204

tinklo problemos 206

standartai, dokumentas iii

standusis diskas

šifruotas 155

statmena padėtis

pasirinkimas, „Windows“ 122

strigčių šalinimas

1 500 lapų dėklas 192

1 dėklas 191

500 lapų dėklas 191

dvipusio spausdinimo

įrenginys 189

išvesties sritis 180

kaitintuvo sritis 186

sankabėlė 183

vietos 180

viršutinis dangtis 195

voko tiektuvas 194

strigtys

1 500 lapų dėklas 192

1 dėklas 191

500 lapų dėklas 191

atkūrimas 197

dvipusio spausdinimo

įrenginys 189

išvesties skyrius 180

kaitintuvo sritis 186

priežastys 178

252

Rodyklė

LTWW

background image

sankabėlė 183

vietos 180

viršutinis dangtis 195

voko tiektuvas 194

sulaikymas, užduotis

galimi režimai 138

nustatymo parinktys

(„Windows“) 141

sunkus popierius

išvedimo skyrius, pasirinkimas

89

Suomijos pareiškimas apie lazerio

saugumą 243

surinktuvas

gaminio numeris 215

spausdinimas į 90

Svetainės

pagalba klientams 226

Pagalba Macintosh klientams

226

universali spausdintuvo

tvarkyklė 38

svoris, gaminys 230

Š

šalinimas

saugomos užduotys 140

šiurkštus popierius

išvedimo skyrius, pasirinkimas

89

šriftai

įkėlimas, „Mac“ 52

nuolatiniai ištekliai 165

T

Taivano EMI pareiškimas 243

TCP/IP

rankinis IPv4 parametrų

konfigūravimas 68

rankinis IPv6 parametrų

konfigūravimas 69

techninė pagalba

gaminio supakavimas iš naujo

227

internete 226

temperatūros specifikacijos 231

tiekimo voleliai, keitimas 102

tiesioginis popieriaus kelias 89

tiesioginis spausdinimas iš USB

145

tikrinti ir laikyti

pasirinkimas („Windows“)

141

tinklai

IPv4 adresas 68

IPv6 adresas 69

konfigūravimas 63

numatytoji tinklo sąsaja 68

palaikomi protokolai 63

potinklio šablonas 68

sauga 64

„HP Web Jetadmin“ 154

tinklai, laidiniai

gaminio diegimas, „Mac“ 47

gaminio diegimas,

„Windows“ 65

tinklas

nustatymai, keitimas 67

nustatymai, peržiūrėjimas 67

slaptažodis, keitimas 67

slaptažodis, nustatymas 67

tinklo nustatymai

HP integruotasis tinklo serveris

152

Tinklo nustatymų meniu, valdymo

skydas 28

tinklo sąsaja, numatytosios

nustatymas 68

tinklo valdymas 67

trikčių diagnostikos priemonės

problemų sprendimo kontrolinis

sąrašas 173

trikčių šalinimas

1 500 lapų dėklo popieriaus

strigtys 192

1 dėklo popieriaus strigtys

191

500 lapų dėklo popieriaus

strigtys 191

dvipusio spausdinimo įrenginio

strigtys 189

išvesties skyriaus strigtys 180

kaitintuvo srities popieriaus

strigtys 186

klaidos pranešimai, skaičių

sąrašas 106

pasikartojantys defektai 105

popieriaus strigtys 180

popieriaus tiekimo problemos

178

sankabėlės strigtys 183

strigtys 178

tiesioginio ryšio problemos

206

tiesioginio USB spausdinimo

problemos 204

tinklo problemos 206

viršutinio dangčio popieriaus

strigtys 195

voko tiektuvo strigtys 194

„Mac“ problemos 210

„Windows“ problemos 208

Trikčių šalinimo meniu, valdymo

skydas 32

trikčių šalinimo priemonės

HP integruotasis tinklo serveris

151

valdymo skydo pranešimai

106, 177

valymo puslapis 169

tvarkyklės

išankstiniai nustatymai

(„Mac“) 56

nustatymai 39

nustatymai („Mac“) 56

nustatymai („Windows“) 111

nustatymų keitimas („Mac“) 50

nustatymų keitimas

(„Windows“) 39

palaikomos („Windows“) 36

popieriaus tipai 77

popieriaus tipų ir dydžio

keitimas 74

universali 38

U

universali spausdintuvo tvarkyklė

38

UNIX programinė įranga 43

USB aparatinės programinės

įrangos naujinimo meniu,

valdymo skydas 34

USB įrenginiai

įdiegimas 166

USB kabelis, gaminio numeris

216

USB konfigūracija, „Windows“

62

USB konfigūravimas, „Mac“ 46

LTWW

Rodyklė

253

background image

USB laikmenos

spausdinimas iš 145

užduočių gavimo meniu 14, 15

užduočių saugojimas

laikinos asmeninės užduotys

(„Windows“) 141

laikinos kopijos („Windows“)

141

nuolatinės kopijos

(„Windows“) 142

nuolatinės privačios kopijos

(„Windows“) 142

nustatymo parinktys

(„Windows“) 141

tikrinti ir laikyti („Windows“)

141

užduoties saugojimas

galimi režimai 138

nustatymo parinktys

(„Windows“) 141

Užduoties saugojimas

Macintosh nustatymai 58

užduoties sulaikymas

nustatymo parinktys

(„Windows“) 141

užduotys, išsaugotos

pranešimo gavimas

išspausdinus („Windows“)

142

spausdinimas 140

vardų nurodymas

(„Windows“) 143

vartotojo vardų nustatymas

(„Windows“) 143

užduotys, saugomos

šalinimas 140

užduotys, spausdinimo

laikinas saugojimas

(„Windows“) 141

laikinų kopijų saugojimas

(„Windows“) 141

nuolatinių kopijų saugojimas

(„Windows“) 142

nuolatinių privačių kopijų

saugojimas („Windows“)

142

užsakymai

gaminių numeriai 215

užsakymas

eksploatacinės medžiagos ir

priedai 214

V

valdymo meniu, valdymo skydas

19

valdymo pultas

nustatymai 39, 50

sauga 156

valdymo skydas

Ataskaitų meniu 19

Atsarginės kopijos/atstatymo

meniu 33

Bendrųjų nustatymų meniu 19

Dėklų tvarkymo meniu 26

Ekrano nustatymų meniu 24

Eksploatacinių medžiagų

tvarkymo meniu 25

Kalibravimo/valymo meniu 33

pranešimai, skaitinis sąrašas

106

pranešimai, tipai 177

priežiūros meniu 34

Spausdinimo nustatymų meniu

22

Tinklo nustatymų meniu 28

Trikčių šalinimo meniu 32

USB aparatinės programinės

įrangos naujinimo meniu 34

Valdymo meniu 19

valymo puslapis,

spausdinimas 169

Vielasiūlės/surinktuvo nustatymų

meniu 27

„Multi-Bin“ pašto dėžutės

nustatymų meniu 27

valymas

gaminys 169

popieriaus kelias 169, 199

vandens ženklai 56

pridėjimas („Windows“) 133

vardai, užduotis

nurodymas („Windows“) 143

vartotojo vardai

nustatymas išsaugotoms

užduotims („Windows“) 143

vielasiūlė / surinktuvas

spausdinimas į 90

vielasiūlės/surinktuvo nustatymų

meniu, valdymo skydas 27

viršeliai

spausdinimas („Mac“) 56

spausdinimas ant kitokio

popieriaus („Windows“) 130

viršutinis dangtis

popieriaus strigtys, šalinimas

195

viršutinis išvedimo skyrius

spausdinimas į 89

viršutinis išvesties skyrius

popieriaus strigtys 180

vokai

išvedimo skyrius, pasirinkimas

89

įdėjimas 86

voko tiektuvas

popieriaus strigtys 194

vokų tiektuvas

gaminio numeris 215

voleliai

keitimas 102

užsakymas 216

W

Windows

universali spausdintuvo

tvarkyklė 38

Ž

Žinyno mygtukas, derinimo

pultas 12

254

Rodyklė

LTWW

background image
background image

*CE988-90935*

*CE988-90935*

CE988-90935