HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Eksploatacinių medžiagų būsenos lapo spausdinimas

background image

Eksploatacinių medžiagų būsenos lapo spausdinimas

Lape Eksploatacinių medžiagų būsena apytiksliai nurodomas likęs spausdinimo kasečių

naudojimo laikas. Be to, jame nurodomas jūsų gaminiui tinkamos originalios HP  spausdinimo kasetės

dalies numeris, kad galėtumėte užsisakyti keičiamąją spausdinimo kasetę, bei kita naudinga

informacija.

1.

Gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią .

2.

Atidarykite šiuos meniu:

Administravimas

Ataskaitos

Konfigūravimo/būsenos puslapiai

3.

Pasirinkite parinktį Eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis, tada paspauskite mygtuką

Gerai

, kad išspausdintumėte ataskaitą.

LTWW

Išspręskite problemas, pasitaikančias naudojant spausdinimo kasetes

105