HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Su eksploatacinėmis medžiagomis susijusių valdymo skydo pranešimų aiškinimas

background image

Su eksploatacinėmis medžiagomis susijusių valdymo skydo
pranešimų aiškinimas

7-1 Lentelė

Eksploatacinių medžiagų būklės pranešimai

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

10.0X.Y0 tiekimo atminties klaida

Gaminys negali nuskaityti arba įrašyti į
spausdinimo kasetės atminties lustą arba
spausdinimo kasetėje nėra atminties lusto.

Atgal įstatykite spausdinimo kasetę arba
įstatykite naują spausdinimo kasetę.

Eksploatacinių medžiagų beveik nėra Šis pranešimas pasirodo, kai mažiausiai dvi

eksploatacinės medžiagos pasiekė
žemiausią ribą. Norėdami sužinoti, kurių
eksploatacinių medžiagų liko mažai,
paspauskite rodyklę žemyn . Tikroji likusi
eksploatavimo medžiagų naudojimo trukmė
gali skirtis. Šiuo metu eksploatacinių
medžiagų pakeisti nereikia, nebent
spausdinimo kokybė nebepriimtina.
Eksploatacinėms medžiagoms pasiekus
žemiausią ribą, baigiasi jų HP papildoma
apsaugos garantija.

Norėdami tęsti spausdinimą, pakeiskite
eksploatacines medžiagas arba iš naujo
konfigūruokite gaminį naudodamiesi
valdymo skydo meniu Eksploatacinių
medžiagų tvarkymas
.

Eksploatacinių medžiagų keitimas

Dvi ar daugiau eksploatacinių medžiagų yra
išnaudotos. Realus eksploatavimo laikas gali
skirtis nuo apskaičiuotojo. Turėkite atsargines
eksploatacines medžiagas, kurias galite
įdiegti, kai spausdinimo kokybė tampa
nebepriimtina. Dabar dar nebūtina keisti
eksploatacinės medžiagos, nebent
spausdinimo kokybė nebepriimtina.
Pasibaigus apytikriam HP eksploatavimo
medžiagos naudojimo laikui baigiasi šiai
eksploatavimo medžiagai HP taikoma
apsaugos garantija.

Norėdami sužinoti, kurias eksploatavimo
medžiagas reikia pakeisti, paspauskite
rodyklę žemyn mygtuką.

Arba, norėdami toliau spausdinti per
Eksploatacinių medžiagų tvarkymas
meniu, sukonfigūruokite gaminį.

Eksploatacinių medžiagų mažai

Šis pranešimas pasirodo, kai mažiausiai dvi
eksploatacinės medžiagos pasiekė žemutinę
ribą. Tikroji likusi eksploatavimo medžiagų
naudojimo trukmė gali skirtis. Norėdami
sužinoti, kurių eksploatacinių medžiagų liko
mažai, paspauskite rodyklę žemyn . Šiuo
metu eksploatacinių medžiagų pakeisti
nereikia, nebent spausdinimo kokybė
nebepriimtina. Eksploatacinėms medžiagoms
pasiekus žemiausią ribą, baigiasi jų HP
papildoma apsaugos garantija.

Norėdami tęsti spausdinimą, pakeiskite
eksploatacines medžiagas arba iš naujo
konfigūruokite gaminį naudodamiesi
valdymo skydo meniu Eksploatacinių
medžiagų tvarkymas
.

Įdiegtos nepalaikomos
eksploatacinės medžiagos

Spausdinimo kasetė skirta kitam
HP gaminiui.

Spausdinimo kokybei tapus nebepriimtinai,
pakeiskite spausdinimo kasetę.

106

7 skyrius Spausdinimo kasetės

LTWW

background image

7-1 Lentelė

Eksploatacinių medžiagų būklės pranešimai (tęsinys)

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

Juodos spalvos kasetė beveik tuščia

Gaminys nurodo, kai eksploatacinių
medžiagų yra labai mažai. Faktinė
spausdinimo kasetės eksploatavimo trukmė
gali skirtis. Spausdinimo kasetės dabar galite
nekeisti, nebent spausdinimo kokybė
nebepriimtina. Eksploatacinėms medžiagoms
pasiekus žemiausią ribą, baigiasi jų HP
papildoma apsaugos garantija.

Spausdinimo kokybei tapus nebepriimtinai,
pakeiskite spausdinimo kasetę.

Juodos spalvos kasetėje mažai
rašalo

Gaminys nurodo, kai eksploatacinių
medžiagų yra mažai. Faktinė spausdinimo
kasetės eksploatavimo trukmė gali skirtis.
Spausdinimo kasetės dabar galite nekeisti,
nebent spausdinimo kokybė nebepriimtinai.

Spausdinimo kokybei tapus nebepriimtinai,
pakeiskite spausdinimo kasetę. Apsvarstykite
atsarginės kasetės įsigijimą, kad ji būtų po
ranka, kai įdiegtos kasetės numatytas
naudojimo laikas baigsis.

Naudojamos naudotos
eksploatacinės medžiagos

Spausdinimo kasetė jau buvo naudota
anksčiau.

Jei manote, kad įsigijote originalią
HP eksploatacinę medžiagą, apsilankykite
adresu

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

Nesuderinamas <supply>

Nurodyta eksploatacinė medžiaga yra
nesuderinama su šiuo gaminiu.

Įstatykite šiam gaminiui skirtą eksploatacinę
medžiagą.

Nesuderinamos eksploatacinės
medžiagos

Įdiegtos eksploatacinės medžiagos nėra
skirtos šiam gaminiui. Gaminys negali
spausdinti su šiomis įstatytomis
eksploatavimo medžiagomis.

Paspauskite rodyklės žemyn mygtuką, kad
nustatytumėte, kurios eksploatacinės
medžiagos yra nesuderinamos. Įstatykite
eksploatavimo medžiagas, skirtas šiam
gaminiui.

Pakeisti <supply>

Gaminys nurodo, kada baigiasi numatytas
medžiagos eksploatavimo laikas. Realus
eksploatavimo laikas gali skirtis nuo
apskaičiuotojo. Kai spausdinimo kokybė
nebetenkins, pasirūpinkite nauja
eksploatavimo medžiaga. Dabar dar
nebūtina keisti eksploatacinės medžiagos,
nebent spausdinimo kokybė nebepriimtina.
Pasibaigus apytikriam HP eksploatavimo
medžiagos naudojimo laikui baigiasi šiai
eksploatavimo medžiagai HP taikoma
apsaugos garantija.

Pakeiskite nurodytą eksploatacinę medžiagą.

Arba, norėdami toliau spausdinti per
Eksploatacinių medžiagų tvarkymas
meniu, sukonfigūruokite gaminį.

Priežiūros rinkinio mažas kiekis

Priežiūros rinkinio atsargų liko mažai. Tikroji
likusi eksploatavimo medžiagų naudojimo
trukmė gali skirtis. Turėkite atsarginį
priežiūros rinkinį, kurį galėsite įrengti, kai
spausdinimo kokybė taps nebepriimtina.
Priežiūros rinkinio dabar galite nekeisti,
nebent spausdinimo kokybė nebepriimtina.

Spausdinimo kokybei tapus nebepriimtina,
pakeiskite priežiūros rinkinį. Prie priežiūros
rinkinio pridedamos instrukcijos.

Priežiūros rinkinys beveik tuščias

Priežiūros rinkinio atsargų liko labai mažai.
Tikroji likusi eksploatavimo medžiagų
naudojimo trukmė gali skirtis. Priežiūros
rinkinio dabar galite nekeisti, nebent
spausdinimo kokybė nebepriimtina.
Eksploatacinėms medžiagoms pasiekus
žemiausią ribą, baigiasi jų HP papildoma
apsaugos garantija.

Spausdinimo kokybei tapus nebepriimtina,
pakeiskite priežiūros rinkinį. Prie priežiūros
rinkinio pridedamos instrukcijos.

LTWW

Išspręskite problemas, pasitaikančias naudojant spausdinimo kasetes

107

background image

108

7 skyrius Spausdinimo kasetės

LTWW