HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Priežiūros rinkinio skaitiklio nustatymas iš naujo

background image

Priežiūros rinkinio skaitiklio nustatymas iš naujo

PASTABA:

Šią procedūrą vykdykite tik po to, kai priežiūros rinkinys yra įdėtas. Nenaudokite šios

procedūros laikinai išvalyti pranešimą Pakeisti priežiūros kiekį.

1.

Gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią .

2.

Atidarykite šiuos meniu:

Administravimas

Eksploatacinių medžiagų tvarkymas

Iš naujo nustatyti eksploatacines medžiagas

Naujas priežiūros rinkinys

3.

Pasirinkite parinktį Taip, kad galėtumėte nustatyti priežiūros rinkinio skaitiklį iš naujo.

102

7 skyrius Spausdinimo kasetės

LTWW

background image

Išspręskite problemas, pasitaikančias naudojant
spausdinimo kasetes

Spausdinimo kasečių patikrinimas

Patikrinkite spausdinimo kasetę ir, jei reikia, pakeiskite ją. Tai padarykite, jei kyla toliau pateikiamų

problemų:

Spaudinys per šviesus arba kai kuriose vietose išblukęs.

Atspausdintuose puslapiuose yra nedidelių neatspausdintų sričių.

Atspausdintuose puslapiuose yra dryžių arba juostų.

PASTABA:

jei naudojate juodraščių arba „EconoMode“ spausdinimo nuostatą, spaudinys gali būti

šviesus.

Jei pamatote, kad reikia pakeisti spausdinimo kasetę, atspausdinkite eksploatacinės medžiagos

būsenos puslapį, kad sužinotumėte dalies numerį ir įsigytumėte reikiamą originalią HP spausdinimo

kasetę.

Spausdinimo kasetės tipas

Problemos sprendimo veiksmai

Užpildyta arba perdirbta spausdinimo
kasetė

Įmonė „Hewlett-Packard“ nerekomenduoja naudoti ne HP eksploatacinių medžiagų
– nei naujų, nei perdirbtų. Kadangi tai nėra HP gaminiai, HP negali paveikti jų
dizaino arba kontroliuoti jų kokybės. Jei naudojate užpildytą arba perdarytą
spausdinimo kasetę ir esate nepatenkinti jos kokybe, pakeiskite kasetę originalia
HP kasete.

Originali HP spausdinimo kasetė

1.

Gaminio valdymo skyde arba eksploatacinės medžiagos būsenos puslapyje
rodoma būsena Beveik tuščia, kai kasetė pasiekia numatyto eksploatavimo
laiko pabaigą. Jei spausdinimo kokybė nebėra priimtina, pakeiskite
spausdinimo kasetę.

2.

Apžiūrėdami patikrinkite, ar kasetė nėra pažeista. Peržiūrėkite toliau
pateikiamus nurodymus. Jei reikia, pakeiskite spausdinimo kasetę.

3.

Jei atspausdintuose puslapiuose yra žymų, kurios kartojasi kelis kartus tokiu
pat atstumu, atspausdinkite valymo puslapį. Jei taip problemos nepavyksta
išspręsti, pasinaudokite šiame dokumente pateikiama informacija apie
pasikartojančius defektus, kad nustatytumėte problemos priežastį.

LTWW