HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Spausdintuvo kasetės keitimas

background image

Spausdintuvo kasetės keitimas

1.

Atidarykite viršutinį dangtį.

2.

Iš gaminio išimkite panaudotą spausdinimo

kasetę.

3.

Išimkite naują spausdinimo kasetę iš maišelio.

Panaudotą spausdinimo kasetę įdėkite į

maišelį perdirbimui.

LTWW

Keitimo instrukcijos

99

background image

4.

Suimkite abi spausdinimo kasetės puses ir

paskirstykite dažus švelniai pakratydami

spausdinimo kasetę.

ĮSPĖJIMAS:

Nelieskite užrakto ar volelio

paviršiaus.

5.

Nuo naujos spausdinimo kasetės nuimkite

įpakavimo laikytuvą ir įpakavimo juostelę.

Išmeskite apsaugą ir juostelę pagal taisykles.

6.

Sulygiuokite spausdinimo kasetę tu grioveliais

gaminio viduje, įdėkite spausdinimo kasetę,

kol ji bus tvirtai įstatyta, tada uždarykite

viršutinį dangtį.

Po kiek laiko valdymo skyde turėtų pasirodyti

pranešimas Parengtas.

7.

Įdiegimas baigtas. Įdėkite panaudotą

spausdinimo kasetę į dėžę, kurioje buvo įdėta

nauja spausdinimo kasetė. Perdirbimo

instrukcijas žr. pridėtame perdirbimo vadove.

8.

Jei naudojate ne HP spausdinimo kasetę,

tolimesnes instrukcijas žr. gaminio derinimo

pulte.

100

7 skyrius Spausdinimo kasetės

LTWW