HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Laikomo darbo pašalinimas

background image

Laikomo darbo pašalinimas

Kai išsiunčiate saugomą užduotį, gaminys įrašo jį vietoje ankstesnių darbų, pažymėtų tuo pačiu

vartotoju vardu ir užduoties pavadinimu. Jei darbas nėra saugomas tuo pačiu vartotojo vardu ir darbo

pavadinimu, ir spausdintuvui reikia daugiau vietos, jis gali ištrinti kitus saugomus spausdinimo darbus

140

8 skyrius Spausdinimo užduotys

LTWW

background image

pradedant nuo seniausio. Skaičių darbų, kurie gali būti saugomi, galite keisti iš meniu Bendrieji

nustatymai spausdintuvo derinimo pulte.

Naudokite šią procedūrą norėdami pašalinti gaminio atmintyje išsaugotą užduotį.

1.

Gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią .

2.

Atidarykite meniu Perimti užduotį iš įrenginio atminties.

3.

Pasirinkite naudotojo vardą, po to pasirinkite užduoties pavadinimą arba pasirinkite parinktį

Visos užduotys (su PIN) arba Visos užduotys (be PIN).

4.

Pasirinkite parinktį Ištrinti. Gaminys nurodys jums patvirtinti atšaukimą.