HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Dvipusio lygiavimo nustatymas

background image

Dvipusio lygiavimo nustatymas

Prieš spausdindami dvipusius dokumentus, pvz., brošiūras, nustatykite dėklo registravimą – taip

užtikrinsite, kad abi lapo pusės bus sulygiuotos.

1.

Gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią .

2.

Atidarykite šiuos meniu:

a. Administravimas

b. Bendrieji nustatymai

LTWW

Papildomos spausdinimo užduotys naudojant „Windows“

143

background image

c.

Spausdinimo kokybė

d. Vaizdo registracija

e. Koreguoti dėklą <X>

3.

Pasirinkite elementą Spausdinti bandomąjį puslapį ir paspauskite mygtuką

Gerai

.

4.

Vadovaudamiesi bandomajame puslapyje pateiktais nurodymais atlikite reguliavimą.

144

8 skyrius Spausdinimo užduotys

LTWW