HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Patikrinkite DIMM diegimą

background image

Patikrinkite DIMM diegimą

Įdiegę DIMM patikrinkite, ar diegimas buvo sėkmingas.

1.

Įjunkite gaminį. Patikrinkite, ar parengties lemputė dega po to, kai yra atliekama visa gaminio

paleidimo veiksmų seka. Jei parodomas klaidos pranešimas, gali būti, kad DIMM buvo neteisingai

įdiegta.

2.

Išspausdinkite konfigūracijos puslapį.

3.

Patikrinkite atminties skyrių konfigūracijos puslapyje ir palyginkite jį su konfigūracijos puslapiu,

išspausdintu prieš atminties diegimą. Jei atminties kiekis nepadidėjo, gali būti, kad DIMM buvo

neteisingai įdiegta arba DIMM yra pažeista. Pakartokite diegimo procedūrą. Jei reikia, įdiekite

kitą DIMM.

PASTABA:

Jei įdiegėte gaminio kalbą (pasirinktis), patikrinkite skyrių „Installed Personalities and

Options“ (įdiegtos pasirinktys ir parinktys), esantį konfigūracijos puslapyje. Šioje srityje turėtų būti

pateikta nauja gaminio kalba.