HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Budėjimo režimo atjungimas ar įjungimas

background image

Budėjimo režimo atjungimas ar įjungimas

1.

Gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią .

2.

Atidarykite kiekvieną iš šių meniu:

a. Administravimas

b. Bendrieji nustatymai

c.

Energijos nustatymai

d. Budėjimo laikmačio nustatymai

e. Budėjimo/automatinio išjungimo laikmatis

3.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

Įjungta

Išjungta

LTWW

Ekonomijos nustatymai

157