HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Apsaugokite HP integruotą tinklo serverį

background image

Apsaugokite HP integruotą tinklo serverį

Priskirkite administratoriaus slaptažodį prieigai prie gaminio ir HP įterptinio interneto web serverio, kad

neįgalioti vartotojai negalėtų keisti gaminio parametrų.

1.

Atidarykite HP įterptinį interneto serverį įvesdami gaminio IP adresą į interneto naršyklės adreso

eilutę.

2.

Spustelėkite skirtuką Sauga.

3.

Atidarykite meniu Bendroji sauga.

4.

Laukelyje Vartotojo vardas įveskite vardą, kuris bus susietas su slaptažodžiu.

5.

Langelyje Naujas slaptažodis įveskite slaptažodį ir dar kartą jį įveskite langelyje Patvirtinti

slaptažodį.

PASTABA:

jei keičiate esamą slaptažodį, visų pirma turite įvesti esamą slaptažodį laukelyje

Senas slaptažodis.

6.

Spustelėkite mygtuką Taikyti. Užsirašykite slaptažodį ir laikykite jį saugioje vietoje.