HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP integruotojo tinklo serverio naudojimas

background image

HP integruotojo tinklo serverio naudojimas

Naudodami HP integruotą tinklo serverį, galite savo kompiuteriu, o ne gaminio valdymo skydu

peržiūrėti gaminio būseną, konfigūruoti gaminio tinklo nustatymus ir tvarkyti spausdinimo funkcijas.

Žemiau pateikiami pavyzdžiai, ką galima daryti, naudojant HP integruotąjį tinklo serverį:

Peržiūrėti gaminio būsenos informaciją.

Sužinoti, kiek yra likę visų eksploatacinių medžiagų ir užsisakyti naujų.

Peržiūrėti ir keisti dėklų konfigūraciją.

Peržiūrėti ir keisti gaminio valdymo skydo meniu konfigūraciją.

Peržiūrėti ir išspausdinti vidinius puslapius.

Gauti pranešimus apie gaminio ir eksploatacinių medžiagų įvykius.

Peržiūrėti ir keisti tinklo konfigūraciją.

Norėdami naudoti HP integruotąjį tinklo serverį, turite naudoti „Microsoft Internet Explorer“ 5.01 ar

naujesnę versiją, arba „Netscape“ 6.2 ar naujesnę versiją, skirtą „ Windows“, „Mac OS“ ir „Linux“

(tik „Netscape“). HP-UX 10 ir HP-UX 11 reikalingas „Netscape Navigator“ 4.7. HP įterptinis tinklo

serveris veikia, kai gaminys yra prijungtas prie IP tinklo. HP integruotasis tinklo serveris nepalaiko IPX

pagrindu veikiančių gaminio jungčių. jei prie jūsų kompiuterio neprijungtas internetas, vis tiek galite

atidaryti ir naudoti HP įterptinį tinklo serverį.

Kai gaminys prijungtas prie tinklo, HP integruotasis tinklo serveris tampa pasiekiamas automatiškai.