HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skirtukas „Bendra“

background image

Skirtukas „Bendra“

9-2 Lentelė

HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „Bendra“

Meniu

Aprašas

Valdymo skydo administravimo
meniu

Rodo valdymo skydo meniu Administravimas meniu struktūrą.

PASTABA:

Šiame ekrane galite konfigūruoti nustatymus, bet HP integruotasis

tinklo serveris teikia išsamesnes konfigūracijos parinktis, nei pateikiama meniu
Administravimas.

Įspėjimai

Nustatykite el. pašto įspėjimus apie įvairius gaminio ir eksploatacinių medžiagų
įvykius.

Automatinis siuntimas

Sukonfigūruokite, kad gaminys siųstų automatinius el. laiškus dėl gaminio
konfigūracijos ir eksploatacinių medžiagų konkrečiais el. pašto adresais.

Valdymo skydo momentinė
kopija

Rodo dabartinio rodinio vaizdą valdymo pulto ekrane.

150

9 skyrius Valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

9-2 Lentelė

HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „Bendra“ (tęsinys)

Meniu

Aprašas

Redaguoti kitas nuorodas

Pridėkite ar pritaikykite nuorodą į kitą interneto svetainę. Ši nuoroda rodoma Kitos
nuorodos
srityje, visuose HP integruotojo tinklo serverio puslapiuose.

Užsakymo informacija

Įveskite informaciją apie atsarginių spausdinimo kasečių užsakymą. Ši informacija
pasirodo eksploatacinių medžiagų būklės puslapyje.

Informacija apie įrenginį

Suteikite gaminiui pavadinimą ir priskirkite jam inventoriaus numerį. Įveskite
pagrindinį adresatą, kuris gaus informaciją apie gaminį.

Kalba

Nustatykite kalbą, kuria bus rodoma HP integruotojo tinklo serverio informacija.

Data ir laikas

Nustatykite datą ir laiką arba sinchronizuokite su tinklo laiko serveriu.

Budėjimo tvarkaraštis

Nustatykite arba pakeiskite gaminio budėjimo laiką, „miego“ laiką ir „miego“
delsą. Galite nustatykite skirtingą grafiką kiekvienai savaitės dienai ir atostogoms.

Kopijų kūrimas ir atkūrimas

Sukurkite atsarginės kopijos failą, kuriame pateikiami gaminio ir naudotojo
duomenys. Jei reikia, šį failą galite naudoti gaminio duomenims atkurti.

Atstatyti gamyklinius nustatymus Atkurti gaminio nustatymus į gamyklos numatytuosius.

Sprendimų diegimo įrankis

Įdiekite trečiosios šalies programas, kurios gali pagerinti gaminio veikimą.

Programinės aparatinės įrangos
naujovinimas

Atsisiųskite ir įdiekite gaminio aparatinės programinės įrangos naujovinimo failus.

Statistikos paslaugos

Pateikia ryšio informaciją apie trečiosios šalies užduoties statistikos paslaugas.