HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skirtukas „Informacija“

background image

Skirtukas „Informacija“

9-1 Lentelė

HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „Informacija“

Meniu

Aprašas

Įrenginio būsena

Rodoma gaminio būklė ir apytikslis likęs HP eksploatacinių medžiagų naudojimo
laikas. Šiame puslapyje taip pat rodomas kiekvienam dėklui nustatytas popieriaus
tipas ir dydis. Norėdami pakeisti numatytuosius nustatymus, spustelėkite saitą
Pakeisti nuostatas.

Užduoties žurnalas

Rodo visų užduočių, kurias gaminys apdorojo, suvestinę.

Konfigūravimo puslapis

Rodo informaciją, esančią konfigūracijos puslapyje.

Eksploatacinių medžiagų būsenos
puslapis

Rodoma gaminio eksploatacinių medžiagų būklė.

Įvykio registravimo puslapis

Rodomas visų gaminio įvykių ir klaidų sąrašas. Naudodamiesi nuoroda HP skubi
techninė pagalba
(Kitos nuorodos srityje visuose HP įterptinio tinklo serverio
puslapiuose) prisijunkite prie dinaminių žiniatinklio puslapių, kurie jums padės
išspręsti problemas, rinkinio. Šiuose puslapiuose taip pat nurodomos papildomos
gaminiui galimos paslaugos.

Panaudojimo puslapis

Rodoma puslapių, kuriuos gaminys išspausdino, skaičiaus suvestinė, sugrupuota
pagal formatą, tipą ir popieriaus spausdinimo kelią.

Informacija apie įrenginį

Rodomas gaminio tinklo pavadinimas, adresas ir modelio informacija. Norėdami
pritaikyti šiuos įrašus, spustelėkite Informacija apie įrenginį meniu skirtuke
Bendra.

Spausdinti

Įkelkite spausdinimui parengtą failą iš kompiuterio, kad galėtumėte spausdinti.
Failui spausdinti gaminys naudoja numatytuosius spausdinimo nustatymus.

Spausdinamos ataskaitos ir
puslapiai

Pateikia vidines gaminio ataskaitas ir puslapius. Pasirinkite vieną arba kelis
elementus, kuriuos norite spausdinti arba peržiūrėti.