HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Spausdinti informacijos puslapius

background image

Spausdinti informacijos puslapius

Informacijos puslapyje pateikiami duomenys apie gaminį ir esamą jo konfigūraciją. Norėdami

spausdinti arba peržiūrėti informacinius puslapius, naudokite toliau nurodytą procedūrą.

1.

Gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią .

2.

Atidarykite šiuos meniu:

Administravimas

Ataskaitos

3.

Pasirinkite ataskaitos, kurią norite peržiūrėti, pavadinimą, slinkite iki parinkties Spausdinti, tada

paspauskite mygtuką

Gerai

, kad išspausdintumėte ataskaitą.

Pirmas lygis

Antras lygis

Aprašas

Konfigūravimo/būsenos
puslapiai

Administravimo meniu
žemėlapis

Rodo valdymo skydo meniu elementų išdėstymą ir
dabartinius nustatymus.

Konfigūravimo puslapis

Rodo gaminio nustatymus ir įrengtus priedus.

Eksploatacinių medžiagų
būsenos puslapis

Rodomas apytikris laikas, kurį užteks eksploatacinių
medžiagų; pateikiami statistiniai duomenys apie visą
apdorotų puslapių ir užduočių skaičių, serijos numeris,
puslapių skaičiai ir priežiūros informacija.

HP teikia apytikslius laiko, kurį pakaks eksploatacinių
medžiagų, duomenis klientų patogumui. Faktinis laikas gali
skirtis nuo pateikiamų apytikslių verčių.

Panaudojimo puslapis

Rodomas visų gaminyje naudotų popieriaus formatų
skaičius; išvardijama, ar jie buvo spausdinami ant vienos
pusės, ant dviejų pusių, pateikiamas puslapių skaičius.

Failo katalogo puslapis

Rodo failo pavadinimą ir failų, kurie yra išsaugoti gaminio
atmintyje, aplanko pavadinimą.

Esamų nustatymų puslapis

Rodo dabartinius kiekvienos Administravimas meniu
parinkties nustatymus.

Kiti puslapiai

PCL šriftų sąrašas

Spausdinami prieinami PCL šriftai.

PS šriftų sąrašas

Spausdinami prieinami PS šriftai.

148

9 skyrius Valdymas ir priežiūra

LTWW