HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meniu Kalibravimas / valymas

background image

Meniu Kalibravimas / valymas

Norėdami rodyti: gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią , pasirinkite meniu
Įrenginio priežiūra, tada pasirinkite meniu Kalibravimas / valymas.

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-16 Lentelė

Meniu Kalibravimas / valymas

Pirmas lygis

Antras lygis

Vertės

Valymo nustatymai

Automatinis valymas

Išj.*

Įj.

Valymo intervalas

Iš sąrašo pasirinkite puslapių skaičių, po
kurio gaminys turės būti automatiškai
išvalytas.

Valymo dydis

„Letter“

A4

Valymo puslapio spausdinimas

LTWW

Įrenginio priežiūros meniu

33