HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meniu Techninė priežiūra

background image

Meniu Techninė priežiūra

Norėdami rodyti: gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią , pasirinkite meniu
Įrenginio priežiūra, tada pasirinkite meniu Techninė priežiūra.

Meniu Techninė priežiūra yra užblokuotas, prieigai reikia PIN kodo. Šis meniu yra skirtas

įgaliotajam techninės priežiūros personalui.

34

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW