HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meniu Bendrieji nustatymai

background image

Meniu Bendrieji nustatymai

Norėdami rodyti: gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią , pasirinkite meniu
Administravimas, tada pasirinkite meniu Bendrieji nustatymai.

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-4 Lentelė

Bendrųjų nustatymų meniu

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Datos/laiko
parametrai

Datos/laiko formatas Datos formatas

DD/MMM/YYYY

MMM/DD/YYYY

YYYY/MMM/DD

Laiko formatas

12 valandų (AM /
PM)

24 valandos

Data/Laikas

Duomenys

Mėnuo

Diena

Metai

Pasirinkite reikšmes iš
sąrašų.

LTWW

Administravimo meniu

19

background image

2-4 Lentelė

Bendrųjų nustatymų meniu (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Laikas

Valanda

Minutė

AM/PM

Pasirinkite reikšmes iš
sąrašų.

Laiko juosta

sąrašo pasirinkite laiko

juostą.

Pritaikyti prie
vasaros (žiemos)
laiko

Įj.*

Išj.

Energijos nustatymai

Budėjimo laikmačio
nustatymai

Budėjimo/
automatinio
išjungimo laikmatis

Įjungta*

Išjungta

Budėjimas/
automatinis
išjungimas po

Jei

įjungėte budėjimo

režimo/automatinio
išsijungimo laikmatį,
įveskite reikšmę nuo 0 iki
120 minučių.

Numatytoji reikšmė:
30 minučių

Pabudimo/
automatinio įjungimo
įvykiai

Visi įvykiai*

Tinklo prievadas

Tik maitinimo
mygtukas

Spausdinimo kokybė

Vaizdo registracija

Koreguoti dėklą <X>

Spausdinti
bandomąjį puslapį

X1 paslinkimas

Y1 paslinkimas

X2 paslinkimas

Y2 paslinkimas

Nuo -5,00 mm iki
5,00 mm

Koreguoti popieriaus
tipus

Pasirinkite iš gaminio
palaikomų popieriaus tipų
sąrašo. Visų popieriaus
tipų galimos parinktys
tokios pat.

Spausdinimo režimas Pasirinkite iš spausdinimo

režimų sąrašo.

Pasipriešinimo
režimas

Įprastas

Aukštyn

Žemyn

Drėgmės rėžimas

Įprastas

Didelė

20

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW

background image

2-4 Lentelė

Bendrųjų nustatymų meniu (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Atkurti režimus

Optimizuoti

Linijos informacija

Įprastas*

Kitas 1

Kitas 2

Kitas 3

Išj.

Atstatymo
optimizavimas

Raiška

300 x 300 dpi

600 x 600 dpi

„FastRes 1200“*

„ProRes 1200“

„REt“ (RAIŠKOS
DIDINIMO
TECHNOLOGIJA)

Išj.

Įj.*

Ekonomiškas režimas

Išj.*

Įj.

Dažų tankis

Diapazonas:

1–5

Numatytoji vertė = 3

Tylusis režimas

Išj.*

Įj.

Strigčių šalinimas

Automatinis*

Išj.

Įj.

Nėra išsaugotų
užduočių

Greito kopijavimo
užduoties saugojimo
apribojimai

1–100

Numatytoji vertė = 32

Greito kopijavimo
užduoties pertrauka

Išj.*

1 valanda

4 valandos

1 diena

1 savaitė

Numatytasis aplanko
pavadinimas

LTWW

Administravimo meniu

21

background image

2-4 Lentelė

Bendrųjų nustatymų meniu (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Rūšiuoti saugomas
užduotis pagal

Užduoties
pavadinimas
*

Duomenys

Atstatyti gamyklinius
nustatymus