HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meniu Eksploatacinių medžiagų tvarkymas

background image

Meniu Eksploatacinių medžiagų tvarkymas

Norėdami rodyti: gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią , pasirinkite meniu
Administravimas, tada pasirinkite meniu Eksploatacinių medžiagų tvarkymas.

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-8 Lentelė

Eksploatacinių medžiagų meniu tvarkymas

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Vertės

Spausdinti eksploatacinių
medžiagų būseną

Tiekimo nustatymai

Juodos spalvos kasetė

Labai maži nustatymai

Stabdyti

Paraginti tęsti

Tęsti*

Žemi slenksčio nustatymai

1–100 %

Numatytosios CE390A kasetės
reikšmės:

M601 = 8 %

M602 = 11 %

M603 = 20 %

Numatytosios CE390X kasetės
reikšmės:

M602 = 5 %

M603 = 9 %

Priežiūros rinkinys

Labai maži nustatymai

Stabdyti

Paraginti tęsti

Tęsti*

Žemi slenksčio nustatymai

1–100 %

Numatytoji vertė = 10 %

LTWW

Administravimo meniu

25

background image

2-8 Lentelė

Eksploatacinių medžiagų meniu tvarkymas (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Vertės

Pranešimai apie
eksploatacines medžiagas

Pranešimas apie žemą lygį

Įj.*

Išj.

Lygio matuoklis

Įj.*

Išj.

Iš naujo nustatyti
eksploatacines medžiagas

Naujas priežiūros rinkinys

Ne

Taip