HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meniu Perimti iš USB nustatymų

background image

Meniu Perimti iš USB nustatymų

Norėdami rodyti: gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią , pasirinkite meniu
Administravimas, tada pasirinkite meniu Perimti iš USB nustatymų.

2-5 Lentelė

Meniu Perimti iš USB nustatymų

Pirmas lygis

Vertės

Įjungti perėmimą iš USB

Įjungta

Išjungta*