HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meniu Rodyti nustatymus

background image

Meniu Rodyti nustatymus

Norėdami rodyti: gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią , pasirinkite meniu
Administravimas, tada pasirinkite meniu Rodyti nustatymus.

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-7 Lentelė

Rodymo nustatymų meniu

Pirmas lygis

Antras lygis

Vertės

Ekrano šviesumas

Diapazonas yra nuo -10 iki 10

Kalba

Pasirinkite iš gaminio palaikomų kalbų
sąrašo.

Rodyti IP adresą

Ekranas

Slėpti

Neveikimui skirto laiko pabaiga

Diapazonas: 10–300 sekundžių

Numatytoji vertė = 60 sekundžių

24

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW

background image

2-7 Lentelė

Rodymo nustatymų meniu (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Vertės

Ištrinami perspėjimai

Įj.

Užduotis*

Tęsiami įvykiai

Automatinis tęsimas (10 sekundžių)*

Norėdami tęsti, paspauskite Gerai