HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meniu Tinklo parametrai

background image

Meniu Tinklo parametrai

Norėdami rodyti: gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią , pasirinkite meniu
Administravimas, tada pasirinkite meniu Tinklo parametrai.

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-12 Lentelė

Meniu Tinklo parametrai

Pirmas lygis

Vertės

I/O skirto laiko pabaiga

Diapazonas: 5–300 sek.

Numatytoji vertė = 15

„Jetdirect“ meniu

Išsamiau žr. toliau pateiktoje lentelėje.

2-13 Lentelė

„Jetdirect“ meniu

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Informacija

Spausdinti antrą
puslapį

Taip

Ne*

TCP/IP

Įjungti

Įj.*

Išj.

Pagrindinio
kompiuterio
pavadinimas

IPV4 parametrai

Konfigūravimo
metodas

„Bootp“

DHCP*

Automatinis IP

Rankinis

Rankiniai nustatymai

PASTABA:

Šis meniu

galimas tik jei pasirenkate
Rankinis parinktį meniu
Konfigūravimo
metodas
.

IP adresas

Įveskite adresą.

Potinklio dvejetainė
reikšmė

Įveskite adresą.

Numatytoji tinklo
sąsaja

Įveskite adresą.

Numatytasis IP

Automatinis IP*

„Legacy“

28

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW

background image

2-13 Lentelė

„Jetdirect“ meniu (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

DHCP paleidimas

Ne*

Taip

DHCP atnaujinimas

Ne*

Taip

Pirminis DNS

Antrinis DNS

IPV6 parametrai

Įjungti

Išj.

Įj.*

Adresas

Rankiniai nustatymai Įjungti

Adresas

DHCPV6 strategija

Nurodytas
maršrutizatorius

Nėra
maršrutizatoriaus
*

Visada

Pirminis DNS

Antrinis DNS

Tarpinis serveris

Tarpinis prievadas

Tuščiai eigai skirto
laiko pabaiga

Sauga

Saugus žiniatinklis

HTTPS reikalingas*

HTTPS pasirinktinis

IPSEC

Palikti

Išjungti*

802.1X

Nustatyti iš naujo

Palikti*

Iš naujo nustatyti
saugą

Taip

Ne*

Diagnostika

Integruoti tikrinimai

LAN HW tikrinimas

Taip

Ne*

HTTP tikrinimas

Taip

Ne*

LTWW

Administravimo meniu

29

background image

2-13 Lentelė

„Jetdirect“ meniu (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

SNMP tikrinimas

Taip

Ne*

Duomenų kelio
tikrinimas

Taip

Ne*

Pasirinkti visus
tikrinimus

Taip

Ne*

Vykdymo laikas
[val.]

Diapazonas:

1–60

valandų

Numatytoji vertė = 1 val.

Vykdyti

Ne*

Taip

Bandomojo signalo
tikrinimas

Paskirties tipas

IPV4

IPV6

Paskirtis IPv4

Paskirtis IPv6

Paketo dydis

Baigėsi skirtas laikas

Skaičiuoti

Spausdinti rezultatus

Taip

Ne

Vykdyti

Taip

Ne

Bandomojo signalo
rezultatai

Išsiųsti paketai

Gauti paketai

Prarasta dalis
procentais

Mažiausias RTT

Didžiausias RTT

Vidutinis RTT

Siunčiamas
bandomasis signalas

Taip

Ne

30

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW

background image

2-13 Lentelė

„Jetdirect“ meniu (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Atnaujinti

Taip

Ne

Nuorodos greitis

Automatinis*

10T pusė

10T visas

100TX pusė

100TX visas

1000T visas

LTWW

Administravimo meniu

31