HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meniu Trikčių diagnostika

background image

Meniu Trikčių diagnostika

Norėdami rodyti: gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią , pasirinkite meniu
Administravimas, tada pasirinkite meniu Trikčių diagnostika.

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-14 Lentelė

Trikčių šalinimo meniu

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Vertės

Spausdinti įvykių žurnalą

Peržiūrėti įvykių žurnalą

Spausdinti popieriaus kelio
puslapį

Spausdinti kokybės
puslapius

Spausdinti kaitintuvo
bandomąjį puslapį

Diagnostiniai bandymai

Popieriaus kelio jutikliai

Pasirinkite iš gaminio jutiklių
sąrašo.

Popieriaus kelio tikrinimas

Spausdinti bandomąjį
puslapį

Šaltinis

Pasirinkite iš galimų naudoti
dėklų sąrašo.

Gavėjas

Pasirinkite iš galimų naudoti
skyriai sąrašo.

Dvipusis

Išj.*

Įj.

Kopijos

1*

10

50

100

500

Surinkimas

Išj.

Įj.

Rankinis jutiklio tikrinimas

Rankinis dėklo/dėžės
jutiklio tikrinimas

Komponento tikrinimas

Spausdinimo/sustabdymo
tikrinimas

Diapazonas:

0–60.000

32

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW