HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meniu Tvarkyti dėklus

background image

Meniu Tvarkyti dėklus

Norėdami rodyti: gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią , pasirinkite meniu
Administravimas, tada pasirinkite meniu Tvarkyti dėklus.

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-9 Lentelė

Valdyti dėklų meniu

Pirmas lygis

Vertės

Naudoti reikalaujamą dėklą

Išimtinai*

Pirmas

Tiekimo rankiniu būdu raginimas

Visada*

Nebent įkeltas

Dydžio/tipo raginimas

Ekranas*

Nerodyti

Naudoti kitą dėklą

Įjungta*

Išjungta

Kitas firminio blanko režimas

Išjungta*

Įjungta

Dvipusiai tušti lapai

Automatinis *

Taip

Dėklo 2 modelis

Standartinis dėklas

Pasirinktinis dėklas

Vaizdo sukimas

Standartinis

Kitas

Nepaisyti A4 / „Letter“

Taip*

Ne

26

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW