HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meniu Vielasiūlės / surinktuvo parametrai

background image

Meniu Vielasiūlės / surinktuvo parametrai

Norėdami rodyti: gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią , pasirinkite meniu
Administravimas, tada pasirinkite meniu Vielasiūlės / surinktuvo parametrai.

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-10 Lentelė

Meniu Vielasiūlės / surinktuvo parametrai

Pirmas lygis

Vertės

Susiuvimas

Jokios*

Viršus kairė arba dešinė

Viršus kairė

Viršus dešinė

Segtukų beveik nėra

Tęsti*

Stabdyti