HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meniu Dėklai

background image

Meniu Dėklai

Norėdami rodyti: gaminio valdymo skyde pasirinkite meniu Į pradžią , tada pasirinkite meniu
Dėklai.

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-2 Lentelė

Meniu Dėklai

Pirmas lygis

Antras lygis

Vertės

Tvarkyti dėklus

Naudoti reikalaujamą dėklą

Išimtinai*

Pirmas

Tiekimo rankiniu būdu raginimas

Visada*

Nebent įkeltas

Dydžio/tipo raginimas

Ekranas*

Nerodyti

Naudoti kitą dėklą

Įjungta*

Išjungta

Kitas firminio blanko režimas

Išjungta*

Įjungta

Dvipusiai tušti lapai

Automatinis *

Taip

Dėklo 2 modelis

Standartinis dėklas*

Pasirinktinis dėklas

Vaizdo sukimas

Standartinis*

Kitas

Nepaisyti A4 / „Letter“

Taip*

Ne

Vokų tiektuvo formatas

sąrašo pasirinkite dydį.

Vokų tiektuvo tipas

sąrašo pasirinkite tipą.

Dėklo <X> dydis

sąrašo pasirinkite dydį.

Dėklo <X> tipas

sąrašo pasirinkite tipą.

18

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW