HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meniu Eksploatacinės medžiagos

background image

Meniu Eksploatacinės medžiagos

Norėdami rodyti: gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią , tada pasirinkite meniu
Eksploatacinės medžiagos.

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-1 Lentelė

Meniu Eksploatacinės medžiagos

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Eksploatacinių
medžiagų tvarkymas

Spausdinti
eksploatacinių
medžiagų būseną

Tiekimo nustatymai

Juodos spalvos
kasetė

Labai maži
nustatymai

Stabdyti

Paraginti tęsti

Tęsti*

Žemi slenksčio
nustatymai

1–100 %

Numatytosios CE390A
kasetės reikšmės:

M601 = 8 %

M602 = 11 %

M603 = 20 %

Numatytosios CE390X
kasetės reikšmės:

M602 = 5 %

M603 = 9 %

Priežiūros rinkinys

Labai maži
nustatymai

Stabdyti

Paraginti tęsti

Tęsti*

Žemi slenksčio
nustatymai

1–100 %

Numatytoji vertė = 10 %

Pranešimai apie
eksploatacines
medžiagas

Pranešimas apie
žemą lygį

Įj.*

Išj.

Lygio matuoklis

Įj.*

Išj.

Iš naujo nustatyti
eksploatacines
medžiagas

Naujas priežiūros
rinkinys

Ne

Taip

16

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW

background image

2-1 Lentelė

Meniu Eksploatacinės medžiagos (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Juodos spalvos
kasetė

Rodoma būsena.

Priežiūros rinkinys

Rodoma būsena.

LTWW

Meniu Eksploatacinės medžiagos

17