HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meniu Perimti užduotį iš įrenginio atminties

background image

Meniu Perimti užduotį iš įrenginio atminties

Norėdami rodyti: gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią , tada pasirinkite meniu
Perimti užduotį iš įrenginio atminties.

Pirmas lygis

Antras lygis

Vertės

Visos užduotys (su PIN)

Spausdinti

Kopijos

Spausdinti ir ištrinti

Kopijos

Ištrinti

Visos užduotys (be PIN)

Spausdinti

Kopijos

Spausdinti ir ištrinti

Kopijos

Ištrinti

Taip

Ne

<Job name with PIN> (Užduoties pavadinimas su
PIN)

Spausdinti

Kopijos

Spausdinti ir ištrinti

Kopijos

Ištrinti

<Job name without PIN> (Užduoties pavadinimas
be PIN)

Spausdinti

Kopijos

Spausdinti ir ištrinti

Kopijos

Ištrinti

Taip

Ne

LTWW

Meniu Perimti užduotį iš įrenginio atminties

15